diumenge, de febrer 04, 2018

EXISTEIXEN LES COSES?Ens diu Locke que la bola de neu no és freda (qualitat secundària), sinó que té la qualitat de fer que nosaltres sentim el fred (idea simple). Aquesta reflexió es situa en la discussió clàssica sobre si existeix la matèria (materialisme), només les percepcions de la ment (idealisme) o ambdues coses (dualisme). Sembla que la postura de Locke és el dualisme perquè afirma que els objectes tenen qualitats primàries i secundàries (la matèria) que ens causes les percepcions (les idees).

El filòsof Berkeley va anar més enllà i va afirmar que no podem saber si realment existeixen els objectes amb les qualitats descrites per Locke i per això s'inclina a pensar que l'únic que existeix són les percepcions (les idees) i les ments que capten les percepcions. Aquesta postura és l'Idealisme.

Quina postura i per què defensaríeu? Materialisme? Dualisme? Idealisme?
(us pot anar bé recordar les discussions que vam tenir a 1r de Batxillerat).

DéuPer Descartes, l'existència de Déu és la garantia absoluta de la seva filosofia. ¿Com asegurar que la veritat és veritat només pel fet de que ell la veu clara? Perquè Déu la pensa.
Coneixem els seus arguments per demostrar l'existència de Déu:

Déu ha d'existir perquè ha de ser qui causa en mi de la idea que tinc de Déu, ja que jo com a ésser imperfecta no puc crear aquest idea.
La idea que tinc de Déu és la d'un ser ésser perfecte. Si no existís no seria perfecte. Per tant ha d'existir.

Podeu donar un argument lògic per demostrar que Déu no existeix?
Podeu presentar objeccions als arguments dels altres?

...DONCS EXISTEIXO!

La celebre frase de Descartes, on evidencia la seva existència en evidenciar el seu pensament, ha estat multiples vegades replicada en altres formes: "compro, doncs existeixo", "consumeixo, doncs existeixo"...


Quina seria la vostra versió? Què és allò que us dona la màxima evidència de la vostra existència: parlar per telèfon, escriure al facebook, jugar a fútbol, abraçar els altres, estudiar...
Justifiqueu racionalment la resposta!