dissabte, d’octubre 29, 2016

Aristòtil i la finalitat dels éssers

Aristòtil pensava que tot ésser existeix per alguna raó, és a dir, que porta en ell mateix una finalitat: la llavor, ser arbre; l'arbre, ser fruït; el fruït, ser llavor... La finalitat dels éssers humans és el desenvolupament de les virtuts per assolir la felicitat: valentia, amistat, prudència, justícia...
Expressions com "tenim ulls per poder veure", o "la naturalesa és sàvia" són exemples que mostren aquesta idea de que tot en la natura té una finalitat, un "telos" en grec.

A la ciència, però, ha triumfat la visió mecanicista que diu que les coses passen perquè hi ha causes que les provoquen sense cap finalitat. Tot és pur atzar. De l'atzar va sortir la vida i del atzar i la selecció natural, els humans. Però no tenim, ni nosaltres ni cap ésser, una finalitat específica més que el fet mateix d'existir.

¿Esteu més a prop de finalisme d'Aristòtil o del mecaniscime de la ciència? ¿Per què?

Plató i l'educació

En Plató l'educació servia perquè el filòsof aconseguís el coneixement i després guiar-se al poble, d'una banda, i per l'altre, per veure de quina classe social hauria de ser cada ciutadà i quina tasca lo correspondria a la ciutat.
A la nostra societat l'educació és la base per millorar el propi ésser humà, accedir a la cultura universal i també a un lloc de treball.

Respongueu alguna d'aquestes preguntes:

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?


dijous, d’octubre 06, 2016

L'estat segons Plató

"L'estat on qui governi no vulgui governar serà el millor estat".
Per Plató la vida correcta es la vida dedicada al coneixement. Però alhora pensa que el que més sap ha de dedicar-se a la política. Tenint en compte això, reponenu alguna de les següents preguntes:
-què creieu que vol dir Plató amb aquesta frase?
-esteu d'acord?
-esteu en desacord amb el que diu algun company?