dimecres, de novembre 16, 2011

Aristòtil i la felicitat


Aristòtil ho té clar. Tot ésser viu té una finalitat que explica la seva existència, relacionada amb allò que el defineix. En les plantes la finalitat és reproduir-se, ja que només tenen capacitats nutritives. En els animals la finalitat és reproduir-se, moure's i sentir ja que, a més d ela capacitat nutritiva tenen la sensitiva. En l'home, en ser l'animal que té al capacitat racional, la seva finalitat és desenvolupar el seu intel·lecte. I per què? Per aconseguir la felicitat. Segons ells no és possible la felicitat sense bons hàbits apresos que enforteixin la voluntad (virtuts com la temperança, el coratge, l'amistad...) i sense algunes virtuts intel·lectuals com la prudència i la saviesa. 

-Creieu que és necessària la intel·ligència per assolir al felicitat?
-És possible la felicitat sense intel·ligència?

dijous, de novembre 10, 2011

QUINES QUALITATS HA DE TENIR UN BON POLÍTIC?

Plató pensava que l'únic que pot governar bé una polis amb justícia és aquell que sap què és. És a dir, cal un coneixement de la justícia. També cal ser just, que, segons ell vol dir ser moderat amb els plaers (funció concupiscible de l'ànima), fort en l'estat d'ànim (funció irascible) i prudent en les decisions (funció racional).  Això només ho aconsegueixen els savis. I per ell el més savi és el filòsof, ja que dedica la seva vida a pensar i aproximar-se al coneixement vertader, objectiu.

Estem en plena campanya electoral per les elecciones al parlament d'Espanya i tenim molt presents als polítics aquest dies. Tenint això en compte us proposo pensar quines són les caractéristiques que ha de tenir un bon polític que volgui governar un pais?

-com ha de ser des d'un punt de vista personal? quines actituds i quines aptituds són recomanables?
-quins coneixement ha de tenir?