dimecres, de setembre 21, 2011

EL PODER DE LA MAJORIA

Una de las cosas que ens ensenya Sòcrates és que la opinió majoritària no té per què ser la veritat. Per saber la veritat, cadascú ha d'examinar detingudament les seves idees per arribar a conclusions ben fonamentades. Per això és millor l'opinió d'un savi que la d'una majoria que no es dedica a examinar en profunditat els seus pensaments.
-Com s'entén que a la nostra època hàgim arribat a defensar el poder de la majoria per quasi tot?
-Creieu que caldria revisar el nostre concepte de democràcia?


Escena de la pel·lícula de Rosselini "Sòcrates" on es veu la votació en el judici de Sòcrates