dijous, d’abril 10, 2014

Tot acabant o tornant a començar...

Aquesta és l'última entrada del curs i per la majoria de vosaltres l'última entrada definitiva. Nietzsche pensava que tot era un etern retorn, és a dir que no hi havia finals tancats sinó cicles que es repetien.

Tanquem aquest cicle i per tancar-lo us proposso que feu un repàs per aquest dos cursos de filosofia i que expresseu els vostres pensaments al respecte. Si podeu, feu servir metàfores a l'estil de Nietzsche que representin aquest encontre vostre amb la filosofia.

Moral d'esclau


Per Nietzsche la metàfora de l'esclau respresenta la falta de confiança en l'individu per singularitzar-se, per crear la seva pròpia visió del món i afirmar la seva diferència, per por de la individuació. Com representa no aconseguir allò que en el fons es vol, l'esclau actua per ressentiment. En paraules de Nietzsche: "La moral de l' esclau és aquella que diu no, ja per endavant".
La moral del esclau utilitza per aconseguir el seu propòssit l'estratègia de "la mala consciència, allò el fa sentir-se malament o fer sentir malament l'altre quansegueix els seus instints, aquells que podrien portar-li força i plaer.

¿Creieu que la metàfora de l'esclau ajuda a definir algunes actituds dels indicidus en la nostra societat? Si és que sí, ¿en quines?

Empoderar-se amb Nietzsche


“L'empowerment” és un mot anglosaxó que significa de manera literal “donar poder” i es tradueix com empoderament. És un procés mitjançant el qual les persones enforteixen les seves capacitats, confiança, visió i protagonisme com persona per impulsar canvis positius de les situacions que viuen, tant a nivell personal com a nivell social.
Al món de l’empresa té un marcat accent individualista, ja que destaca el fet que siguis líder. En el cas de les ONG i el desenvolupament social, té un marcat accent social, cooperatiu, buscant que els individus siguin participatius i siguin capaços de superar les seves dificultats.
Què creus que diria Nietszche d’aquest concepte? Quin dels dos models creus que defensaria, el social o el individualista?

Què diria Mill?

Imaginem que Stuart MIll tingués un perfil de facebook.
Creieu que posaria això al seu mur? Per què?
I vosaltres ho posarieu? Per què?