dimecres, d’octubre 29, 2014

Les coses existeixen pels humans o són independents.

Plató ens parla de la importància de les Idees, que són l'essència de les coses: una cosa és el que és perquè participa de la Idea. Una arbre és una arbre perque existeix la idea d'arbre de la qual ell és una imitació. Sense ella no és res. Aristòtil ens diu que les coses són una matèria (de que està feta), però també una forma (la idea que la defineix). Els dos ens podríem fer pensar que les coses per ser més que un "troç de matèria" necessiten del concepte.
Aquest video mostra què passa quan no tens el concepte d'ipad. "Com et va l'ipad que et vam regalar" li pregunta ella, i ell contesta que li va molt bé.
-Fins a quin punt són importants els conceptes?
-Podem dir que hi ha coses que fins que no tenim el concepte no existeixen?
-La real Acadèmia de la Llengua espanyola ha modificat recentment la definició d'algunes paraules com "referendum", "nacionalitat" "sobirania" "estat", "ciutadà" (la noticía aquí) Podem dir que han canviat el concepte per fer-ho més clar o que han canviat la cosa que el concepte representa?
-Hi ha realitats "humanes", és a dir, que només existeixen pels humans?
(Podeu parlar de qualsevol de les preguntes, no necessàriament de totes!)

dilluns, d’octubre 27, 2014

Què és la democràcia?

Plató en el seu intent de buscar la justícia per la polis, i partint del seu concepte de saviesa, arribà a la conclusió que la democràcia no és el millor model. Recordem que per ell democràcia era igual a govern de la majoria que pensa en el seu interés propi i que no necessàriament té coneixements dels que és millor pel govern d'un poble.
La democràcia avui en dia, en canvi, és sinònim d'evolució política d'un país. Malgrat això, les nostres democràcies ens donen cada dia mostres suficients de que els nostres governants tampoc saben què és el millor pel benefici com; ans al contrari, moltes vegades busquen el seu benefici personal a través de la politica. És per això que ara tothom parla de regeneració democràtica. Tot pensant en aquest idees:

-Què creieu que diria Plató de la situació actual de les democràcies occidentals? Som millors, iguals o pitjors que l'atenenca que va condemnar Sòcrates?
-Com enteneu vosaltres el terme regeneració democràtica? Què podem dir avui dia que significa la paraula "democràcia"?

dilluns, d’octubre 06, 2014

La Veritat

"La veritat" és una de les primeres qüestions de la filosofia. A l'Atenes del segle V trobem les tres postures bàsiques que existeixen al respecte. D'una banda, l'escepticisme de Gorgies, que ens afirma que realment no podem saber res del cert; d'altra el relativisme de Protàgores, que ens fa veure com tota veritat és relativa sempre a un context humà (social, històric, geogràfic...); i per últim, la idea de Sòcrates que existeixen algunes veritats absolutes, tot i que l'humà sigui limitat i no pugui assolir-les. Recordem que ell va ser comdenat per mostrar als altres que el que acceptaven com a vertader no era en el fos veritat ja que no resistia anàlisis profunds. Quina és la vostra postura en relació a la veritat? Podeu posar exemples actuals que la il·lustrin?