dijous, de febrer 05, 2009

P E R F E C T E

Una de les qüestions discutides de la filosòfia de Descartes és la seva suposada demostració deductiva de l'existència de Déu. I entre d'altres, la que es refereix a la seva perfecció. Segons Descartes, a ell l'ha creat un ésser perfecte, perquè només un ésser perfecte és capaç de crear un altre ésser. Aquí descarta haver-se creat ell mateix ja que si ho hagués fet s'hagués creat perfecte i no imperfecte com és ell. Alguns diuen que si Déu és capaç de crear éssers imperfectes llavors no es perfecte.

La qüestió és: que vol dir ser perfecte? És Déu perfecte? Existeix alguna cosa perfecte? Es pot ser perfecte i no existir?

(aquesta qüestió és en honor a Alfonso, Jordi i Pol, no perquè siguin perfectes, sinó perquè lamentaven a classe no tenir davant Descartes per poder plantejar-li les seves objeccions)