divendres, de març 23, 2012

plaers millors

Stuart Mill afirma que alguns plaers són millors en si mateixos no perquè ens donin més sinó perquè le que ens aporten és millor. Per millors ell enten aquests plaers intel·lectuals que ens eleven com a humans, que ens fan ser més persona i menys animal, que garanteixen el progrés de la humanitat.
Què penseu d'aquesta idea? La felicitat té a veure amb aquests plaers millors? Hem de vler aquest suposat progrés? No és una mica elistista aquesta idea de plaers millors?

felicitat

Segons Bentham parlar de felicitat és parlar de presència de plaers i absència de dolors. I la felicitat és el càlcul entre quantitat de plaer i quantitat de dolors.

Imagina't que poguéssim puntuar del 0 al 10 els plaers i els dolors. Digues quines coses et donen plaers i les tens i quines dolor i també les tens. Puntua-les i fes la resta. Ets feliç? Comenta que et sembla aquesta forma d'entendre la felicitat.

Exemple:
-amor de parella 8 + amics  5+ familia 5 = 18
-examens 5 + dependència econòmica 3 + multa de trànsit 7= 15

18-15=  sóc feliç un 3 de 10.