dijous, de gener 21, 2010

PER QUÈ LES BOLES DE BILLAR ES MOUEN?


David Hume diu que la relació causa-efecte es coneix pel costum i l'hàbit i per tant, no es pot demostrar definitivament. Estem acostumats a que les boles de billar es moguin en topar. La física anomena a això força, però Hume diu que això és una idea que no prové de cap impressió, ja que no és pot veure la força. ¿És coherent creure en la ciència (i per tant en què existeix la matèria) i fer servir conceptes intangibles com força, energia, etc?

dimarts, de gener 05, 2010

Esse est percipi aut percipere


El filòsof i bisbe irlandès George Berkeley va desenvolupar una curiosa teoria filosòfica en el segle XVIII. La seva filosofia és un empirisme portat a l'extrem. Proposa que no es pot saber si un objecte existeix; només podem dir si el percebem o no. Segons ell només podem conèixer les nostres percepcions i no els objectes. I que és el que percebem? Com que no podem demostrar que sigui quelcom material, només podem dir que és allò que és a la nostra ment, és a dir "idees". Les idees son coses percebudes i, en conseqüència només existeixen si són percebudes.
El fet que existeixin idees i puguin ser percebudes pressuposa que també existeix allò que les percep, que anomena esperit o ment. Així la realitat es redueix a idees i ments. Si les idees existeixen perquè poden ser percebudes, les ments existeixen perquè poden percebre. D'aquí la seva famosa frase en llatí "esse est percipi aut percipere", ésser és percebre o ser percebut.

Intenteu reflexionar en veu alta sobre les idees de Berkeley: què li diríeu si el tinguéssiu davant? Com podem demostrar que s'equivoca? Quines proves podem donar de que el que diu és correcte?