dimarts, d’abril 28, 2009

¿BOIG O GENI?

Nietzsche no és només un filòsof, és tot una figura dintre de la Història de la filosofia. És diferent en tot: en la forma d'escriure metafafòrica, en les idees irracionals que defensa, en la crítica que fa a tota la cultura occidental (on no se salva res, ni la pròpia filosofia)... Ell mateix deia que no era un home, sinó dinamita. Hi ha interpretacions de tot tipus: per alguns és un boig, per altres un visionari que encara no podem arribar a entendre del tot; uns diuen que defensa l'individualisme radical, altres els totalitarismes. En fi, dinamita. Us convido a que expresseu quina és la idea més interessant de Nietzsche per volsaltres i per què.

(la imatge tant suggerent és del cartell del congrès "Nietzsche y la hermeneútica", que es celebrà a la Universitat de València el novembre de 2007; mira-la de lluny i ...)

diumenge, d’abril 19, 2009

LLIBERTAT

Stuart Mill és un gran defensor de la llibertat del individu i en el seu context històric és d'agraïr la seva aportació pels drets humans. Com sabeu, la seva definició de llibertat té a veure amb els drets subjectius que tothom ha de tenir. Som totalment lliures sempre i quan respectem els drets dels altres, o dit d'una altra forma, sempre i quan no causem dany al proïsme. Tenint això en compte, quines reflexions us provoquen les següents tires de Quino (el creador de Mafalda)? (no es tracta de dir només què volen dir, sinó què en penseu vosaltres de la qüestió plantejada)dimarts, d’abril 14, 2009

Qui és més feliç un incult solitari sense problemes o una persona culta sociable però amb problemes?

Stuart Mill planteja la idea de que la felicitat és quelcom propi de l'ésser humà i té a veure amb el desenvolupament de la nostra humanitat i amb el fet de viure en societat. Podem trobar la felicitat en allò que ens faci ser cada vegada més humans i ell això ho identifica amb la cultura humana en general i amb els plaers que qualitativament són millor perquè ens eleven, i no amb la quantitat del plaer o amb aquells plaers que compartim amb els animals. Per això defensa que tothom ha de tenir dret a l'educació, perquè sense ella no podem desenvolupar-nos plenament com a humans i tenim menys possibilitats d'assolir la felicitat. Si una persona culte, és una persona cultivada i un incult és qui no ha tingut accès a la cultura humana, ¿com respondríeu la pregunta? (gràcies a Miroslaw Pieprzy per la il·lustració i a Pere Augé per la qüestió).

què faries si fossis un polític utilitarista?


L'utilitarisme és una doctrina ètica que defensa que és bo allò útil i allò útil és el que causa més plaer que dolor. Aplicat a la societat (filosofia política) afegeix que bo és allò que causa molt de plaer a moltes persones. Bentham entenia els plaers des del punt de vista quantitatiu. Stuart Mil des del qualitatiu. Els dos defensaven que s'ha de intentar promoure lleis utilitaristes. Si fossis un polític utilitarista, quines lleis defensaries? (convido als que participeu a trobar dificultats a les lleis que els altres plantegin)