dilluns, de març 30, 2015

Control per protegir la llibertat


Vivim en una societat on s'aprova la llei "mordaza" i una representant del partit que la defensa explica que el que realment l'importa és la llibertat per sobre de tot. Mill defensava també la llibertat del individu al màxim i alhora recolçava que la societat i l'Estat castiguéssin els intents de fer servir malalment aquesta llibertat, perjudicant als altres. Però alhora defensava la llibertat d'expressió.

Mireu aquesta video i/o llegiu la notícia i digueu què pensaria Mill sobre aquesta llei i què en penseu vosaltres.

http://www.20minutos.es/noticia/2417308/0/ley-seguridad-ciudadana/mordaza-novedades/puntos-multas-prohibiciones-nueva/

14 comentaris:

Rubén García Del Horno ha dit...

Després d'haver llegit l'article, crec que estic més d'acord amb aquesta llei que no pas en desacord. És totalment evident que, en tots els casos, les mesures (sancions, multes, etc.) que s'implantaran seran per limitar la llibertat individual però per protegir la llibertat col·lectiva. Per tant, des d'aquest punt de vista, penso que Mill hi estaria bastant a favor. El problema és que, molt probablement, el govern retallarà les llibertats. M'explico, en molts casos es parla de "... quan no siguin autoritzades" o "... en contra del que dicti el govern" i això em semblaria just si el govern es regís pel respecte a les llibertats individuals que també són presents i no, com és el cas, pel sotmetiment a control de la població amb l'únic propòsit de convertir-nos en un ramat d'analfabets.

Xavier Bricullé ha dit...

Primer de tot he de dir que per a parlar d'aquesta llei i d'aquesta entrada al Blog, en el meu cas particular em cal estar molt tranquil i intentar no alçar el to. Ja que estic en complet desacord amb aquesta llei.
Pot ser que Mill estigués parcialment d'acord amb el que dicta la llei, però si vegès el context que té aquesta llei, com està actuant el govern opino que ell seria el primer que estaria a la porta del congrès demostrant la seva discomformitat. Mill estaria d'acord en que es limités la llibertat d'aquelles persones que estan ficant-se en les llibertats dels demés (exemple de la prohibició del "botellón" quan molesta als veïns.). Però el que no es pot fer es limitar i callar les veus de les persones que no estan d'acord amb la majoria i volen mostrar la seva opinió. D'aquesta manera estarem regits per un sobirà que controla la llibertat de tothom i ningú excepte ell és lliure.

Joana Martínez ha dit...

La Llei de Seguretat Ciutadana o “Ley mordaza” des del meu punt de vista és pròpia de les dictadures, com la que hi va haver a Espanya en el passat. El govern del PP que tant acusa a altres països de ser dictadures i de limitar la llibertat d’expressió, hauria de mirar els seus propis actes i reflexionar sobre si estan fent lo correcte acusant com a dictadors a altres o, el més segur, seguiran sent uns hipòcrites.
Hi ha certs punts d’aquesta nova llei en els que si que s’ataca la llibertat individual, com ara els “botellons” pels carrers o el d’ oferir serveis sexuals en llocs públics, en els quals Mill estaria d’acord en limitar aquests actes, ja que ni els veïns tenen perquè ser molestats ni la gent té perquè veure serveis sexuals en llocs públics. Per tant, considero que aquests dos punts s’haurien de resoldre per separat i no juntament amb els altres, com ara el fet de posar sancions considerables a la gent que impedeix desnonaments ( em semblen totalment il•legítims), fotografiar a policies en qualsevol circumstància (tot i que estiguin cometent irregularitats), manifestar-se davant d’institucions publiques pacíficament, etc., tots ells actes en els quals la majoria que no està d’acord amb les lleis es fa escoltar per mostrar la seva pròpia opinió. També m’agradaria destacar que per Mill els governants han d’oferir als ciutadans una educació per a tots i en igualtat de condicions i oportunitats…cosa que al nostre país no s’està complint , per tant no estan complint amb el seu deure i a sobre limiten llibertats. Un exemple molt clar el trobem en el fet del 9N, quan se’ns va reprimir la llibertat d’expressió a tots els catalans al no deixar-nos fer un referèndum per expressar la nostra opinió, tot i estant en una democràcia del segle XXI.

Xavier Bricullé ha dit...

Tal com he dit abans, se'm fa dificil donar la meva opinió personal sobre aquesta llei. Així que crec que ho faré només des del punt de vista filosòfic i no polític.
Com bé ha dit la Joana estic d'acord amb ella en que els dos punts que ha dit si que són bons per aplicar ja que s'està reprimin la llibertat que tenen els veïns al descans. (Un dret humà.). En canvi, en la majoria de sancions es reprimeix de manera injustificada la llibertat de les persones. Per exemple la llei en la que es permet tirar els immigrants de les valles per tornar-los allà on venen. "Se modifica la ley de Extranjería a fin de contemplar el "régimen especial" de Ceuta y Melilla y legalizar los rechazos en frontera de inmigrantes irregulares -llamadas devoluciones en caliente- mientras intentan rebasar las vallas.". En aquest cas i en tots en el que es prohibeix manifestar-se a la gent s'estan suprimint unes llibertats fonamentals sense les quals un home no pot ser suficientment lliure.

Joana Martínez ha dit...

Estic totalment d'acord amb el Bricu. M'agradaria remarcar que actualment es diu que vivim en una democràcia només pel fet de que votem cada 4 anys, però realment les lleis que entren en vigor no són gaire democràtiques. Amb aquesta llei la llibertat col•lectiva cap als ciutadans s'està reprimint molt mentre que la llibertat individual cap als que l'apliquen i estan en el poder cada cop és més àmplia. Aleshores, si ells no deixen ser totalment lliures als altres perquè haurien de ser-ho ells? Amés, manifestar-se davant del congrés on treballen els òrgans del govern no limita la llibertat de ningú, així que no entenc perquè s’ha de considerar com un atac i s’han d’instaurar mesures per tal de limitar els actes.

Mar Valls ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Mar Valls ha dit...

Jo estic d'acord amb la Joana i el Bricullé quan diuen que Mill estaria d'acord parcialment amb aquesta nova llei.
Mill estaria d'acord en el fet que s'han de reprimir les accions d'alguns ciutadans que afecten als altres de manera molesta. Però, no estaria d'acord en el fet de reprimir les manifestacions dels ciutadants que volen expressar-se en gran majoria en contra d'alguna cosa que pensen que el govern està fent malament. Ja que, Mill va dir que si el govern actuava de manera que només els beneficiés a ells i tingués el objectiu de crear una societat analfabeta, nosaltres, els ciutadans, assolim directament el dret de revolta.

Mireia Martínez ha dit...

Aquesta llei expressa parcialment un dels punts claus en la filosofia de Mill. Limitant les llibertats individuals s'assegura un major benestar comú, però com han dit molts dels meus companys, opino que cal constectualitzar aquesta declaració en totes les situacions. és cert que a la pràctica la veu de la majoria és la que mou a les masses i la societat, però no per això hem d'imposar-nos sobre la minoria que vol expressar-se. La línia és fina, però crec que no hem de perdre de vista que tots som humans, tots errem i totes tenim dret a ser escoltats. Aquesta llei aporta grans beneficis en la majoria de casos, però en altres situacions priva a les persones d'un dret tan essencial com és la llibertat d'expressió.

Rubén García Del Horno ha dit...

A l'igual que el Bricu intentaré mantenir al marge els meus ideals polítics.

"Suponen la imposición de una multa de 30.001 a 600.000 euros. Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento. Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias y explosivos catalogados incumpliendo la normativa de aplicación y sin la documentación requerida cuando se causen perjuicios muy graves. Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad por razones de seguridad. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos."

Aquestes són les accions que seran sancionades i classificades com a molt greus. Centrant-me en aquesta part, algú pot dir-me on es retallen les llibertats si no és pel bé comú?

Una altra cosa és la forma de governar del PP, que tots la coneixem, no faran cap llei que no els beneficiï més a ells i als seus votants fidels. Posem en qüestió la qualitat democràtica del nostre país i, com vosaltres, penso que deixa molt a desitjar. Ara bé, està clar que un sistema democràtic ha de regir-se per una llei màxima que aprovin la majoria dels ciutadans a qui afecta, que la potestat per triar els nostres representants està en nosaltres i que hem de ser conseqüents amb les nostres decisions. És just el règim de les majories? Potser no, però en això consisteix la democràcia. I sí que és cert que Mill defensa que tothom pugui expressar-se, però el bé comú i el benefici de la majoria estan per sobre.

Nara Alvéstegui ha dit...

A ver, algunas cosas las entiendo,pero hay otras que simplemente llevan a abusos de poder y a prohibirnos quejarnos cuando realmente es nuestra obligación hacerlo ¡Nos están reprimiendo!Si nosotros "votamos" (siempre que no esté manipulado) a determinadas personas para que nos representen, velen por nuestros derechos y nos defiendan de aquellos que nos que nos quieran oprimir, no es para que éstos se conviertan en nuestros opresores y carceleros. El gobierno ya no gobierna el pueblo, lo esclaviza, y muchos ilusos aún creen que esto es democrácia. En el momento en el que el pueblo, no lo soporta más y pide un cambio y no se le escucha, es entonces cuando ese gobierno deja de gobernar al pueblo para oprimirlo, se convierte en su juez y verdugo, y no creo que ningún filosofo (salvo Hobbes)estaría de acuerdo en que las leyes las utilicen para oprimir y al pueblo y enriquecerse a su costa (y esto últimocreo que ni Hobbes). Bienvenidos a la cleptocrácia.

Adrià Muñoz (El savi de 2n B) ha dit...

Com bé diuen alguns dels meus companys, aquesta llei té un punt positiu que seria protegir la llibertat col·lectiva, i Mill estarià a favor d'aquesta llei pels seus pensaments, però personalment crec què és una mesura estricte perquè estan restringint la llibertat individual de poder manifestar els seus pensaments, al govern ja els hi va bé, ja que no volen escoltar les queixes cap a ells, i si les senten, almenys guanyar diners per això sempre i quan no sigui una manifestació legal, però estan treien la llibertat de les persones, i crec que va contra la moral.

Marcel Xalabarder ha dit...

Lleis com aquesta representen la privació de les llibertats personals per tal de garantir el CONTROL sobre el col·lectiu, no pas per protegir-lo. L'objectiu d'aquesta llei és callar les veus crítiques de la ciutadania. De vegades el terrorisme fanàtic és usat com a arma per els estats que imposen el seu terrorisme d'estat. Amb terrorisme d'estat em refereixo al control de la intimitat de la gent mitjancant lleis com aquesta, la prostitució dels governats a les grans oligarquíes neoliberalistes mundials o la precarietat i l'austeritat en forma de retallades a aquells que menys tenen. En la meva opinió crec que Mill dissentiria d'aquesta llei perquè no beneficia en absolut al col·lectiu.

Gerard Pujol ha dit...

Mill diria que l'Estat està actuant de manera dictatorial i molt equivocadament, creient que està actuant per tal de garantir la màxima llibertat col·lectiva. I és que és ben bé que aquests del PP estan completament perduts. A les protestes hi formen part un gran nombre de gent, i es protesta per quelcom que vol tot aquest gran nombre de gent. Si l'Estat impedeix manifestar-se a tanta gent, no està actuant a favor de la llibertat col·lectiva, sinó que l'està limitant. Perquè els manifestants són tot un grup.
La llei Mordaza és una prova més de la fam de poder i egoisme d'alguns humans. Totalment injusta, discriminativa. M'altera veure que en ple segle 21, encara hi hagi aquesta mena de situacions. Potser caldran 100 segles més per arribar a ser un individu autènticament madur i amb capacitat de convivència pacífica (els éssers humans).

Anònim ha dit...

Com han dit alguns dels meus companys, crec que Mill estaria en part d'acord amb aquesta llei, ja que segons ell opina que l'Estat i les lleis estan per limitar l'individu quan aquest crea dany o reprimeix la llibertat d'algú. Ara bé en aquest context, s'ha de dir que la llei mordaza, té uns punts on reprimeix adequadament les llibertats, ja que aquests individus també estan limitant les llibertats dels altres; però hem sembla degradant que en el segle XXI i en un país en teoria democràtic i desenvolupat , hi hagi encara repressions contra el dret d'expressió. Tenim dret a opinar i a manifestar la nostra vida opinió, i això ningú ens ho pot limitar. Sembla que mai aprenem, després de tot el que han lluitat els nostres avantpassats per tal de que tinguem aquesta llibertat d'opinió, ara va i apareix lleis com aquestes.
Evidentment, crec que la manifestació ha de ser de forma pacífica, y sense oprimir als demés; sinó si que hauria de haver restriccions.
Eva Ferrer