divendres, de febrer 12, 2016

Comprendre alguna cosa.

Diuen que Einstein va dir que si pots explicar una cosa a la teva àvia és que l,entens bé. A part delmissatge  masclista (podria haver dit avi) i de que no sabem si és veritat que ho va dir, la frase ens serveix per preguntar-nos algunes coses:

-què vol dir comprendre una cosa?
-és el fet d'explicar-la el que demostra que la comprenem?
-com més simple l'expliquem, més la comprenem?
-què diria de la frase Descartes, ell que estava tant preocupant en comprender-ho tot amb claretat i d'explicar-ho metòdicament?

77 comentaris:

Anònim ha dit...

Jo estic força d'acord amb el que suposadament va dir Einstein. Per mi entendre realment una cosa és poder-la explicar a algú de tal manera que l'altre ho pugui entendre i explicar-li a una altra persona i així succesivament. Però també penso que quan una cosa s'enten de veritat un ha de ser capaç d'explicar-la de manera senzilla sense haver de recòrrer a tecnicismes o raonaments complicats malgrat que el que estigui explicant sigui una cosa complexa com per exemple la física. Tot i així, també és cert que a vegades ens pensem que hem entés alguna cosa quan en realitat no ho hem fet del tot i aleshores ens adonem que ens costa explicar-la de forma senzilla i que per tan no la hem entés en la seva totalitat. Per tant, des del meu punt de vista, comprendre una cosa és tenir la capacitat d'explicar-la algú d'una manera senzilla però entenedora.

Anònim ha dit...

Pel que fa a Descartes opino que el més probable és que no estigués d'acord amb la frase. Ell pensaria que el concepte d'entendre una cosa realment no és mai cent per cent segur. Per el filòsof caldria un mètode més rigorós i pautat que ens permetés arribar al coneixement d'una forma més segura. Descartes diria que el fet de poder explicar a algú una cosa no necessàriament implica que l'hagis entès sinó que més aviat tu creus que l'has entès. Potser el teu concepte de coneixement no és cert i tens una idea equivocada sobre el que és comprendre alguna cosa. Per tant ell aplicaria el seu mètode abans de poder afirmar res; començaria dubtant de tot allò que no és evident i després analitzaria el que sap i faria una síntesi sobre el coneixement per acabar amb una enumeració que el permetés arribar a concloure si ho ha comprès o no. En conclusió, per ell comprendre alguna cosa seria quelcom més complex que simplement poder-la explicar a algú altre (al teu avi com diu Einstein).

Júlia Marzal ha dit...

En primer lloc estic bastant d'acord amb el que pensava Einstein i amb el que diu el Víctor, quan t'expliquen una cosa i l'entens, has de ser capaç d'explicar-la a algú altre de manera que aquest l'entengui, és a dir, hauràs de conèixer (entendre també) el perquè, d'on prové i explicar potser un parell de coses abans, perquè aquella persona ho entengui del tot. (Com fem en els textos en la pregunta 3).
Tot i que com diu el Víctor, a vegades podem creure que entenem una cosa, però en realitat no. Per tant, el que jo crec és que si ets capaç d'explicar una cosa o concepte de manera senzilla i clara, és que realment ho has entès.

Júlia Marzal ha dit...

Jo crec que al principi Descartes, no les tindria totes amb aquesta frase. Creuria que potser "algú" o els teus propis sentits t'estan enganyant i et fan pensar que creus que entens una cosa quan en realitat no és així. Després de dubtar de tot, aplicaria el seu mètode (analitzar, fer una síntesi i ennumerar) i això l'ajudaria a saber si ho ha entes o no.
En conclusió, crec que a Descartes li costaria més que a Einstein afirmar que si podem explicar una cosa, és que l'hem entès.

Unknown ha dit...

Personalment crec que Einstein tenia raó amb la frase de que "si pots explicar una cosa a la teva àvia és que l'entens bé" i tot el missatge masclista que aquesta frase té, és totalment certa, ja que, si tu realment entens una cosa l'has de saber explicar de la manera més simple per a que, tant un avi/àvia com un nen/nena petit/a pugui arribar a comprendre-la, cosa que demostra que si tu ets capaç d'explicar-lq és que realment ho entens.

Unknown ha dit...

Per mi comprendre una cosa es no solament saber el significat o difinicio d'aquesta, sino tambe tenir present el seu pasat (aixi com el seu origen) y coneixer el context o circumstancias que l'envolten o completen aquesta "cosa". El fet d'explicar aquesta cosa no implica que l'entengem, perque entendrela es saber identificar i relacionar tots els elements que composen la seva totalitat. De fet, i a vegades, quan mes simple expliquem el conepte en questio mes asimilat vol dir que el tenim, ja que sabent un munt d'informacio valida som capaços d'identificar e interpretar allo que tingui mes relevancia/inportancia dintre del seu simbolisme.

Unknown ha dit...

Per mi em sembla correcte aquest punt de vista, perquè tu no pots arribar a explicar alguna cosa a algú sense abans haver-ho entés, i no perquè l'explicació sigui més breu el missatge s'ha dentendre millor.

Unknown ha dit...

Primer de tot, és cert que si una cosa l'expliques d'una manera que la puguin entendre altre persones que no hagin estudiat el que els hi expliques vol dir que ho has entés i que tens clar el concepte que has après. Tanmateix, dir-la de manera simple vol dir que la comprenguem al 100% ja que es pot dir de manera resumida perquè només coneixs la base o la idea principal, com més bé la puguis explicar voldrà dir que millor l'has comprés.

Unknown ha dit...

Descartes estaria d'acord amb aquesta frase sempre i quant pogués estar segur del que està explicant. Amb això vull dir que, ell, hauria desenvolupat aquesta idea primera que tindríem per poder-la entendre millor, és a dir, que a partir del mètode que ell va crear per arribar a la veritat desenvoluyparia la idea per poder-la comprendre i veure si és veritat o no. Per tant, Descartes si que estaria d'acord amb aquesta frase que Einstein va dir.

Rodolfo Martínez de Arenzana Batalla ha dit...

Personalment opino que la hipotètica frase formulada per Einstein de que "si pots explicar una cosa a la teva àvia és que hi entens bé", és certa pel següent raonament. Per a poder arribar a explicar quelcom a una persona la qual suposadament no hi entén sobre el tema, hauràs de conèixer el tema sobre el que parles, de manera que puguis ser capaç de desenvolupar tot el raonament necessàri des d'un principi, per a explicar quelcom, i amb conceptes bàsics per tal de ser comprensible per part d'un oient poc entés en la matèria.

Rodolfo Martínez de Arenzana Batalla ha dit...

Descartes en un principi, i com és típic d'ell, començaria dubtant de si aquesta frase es verdadera o no, ja que ell en un principi no estaría segur ni de l'existència del propi tema el qual es proposa explicar. Però un cop apliqués el seu infalible mètode per tal de coneixer si realment és certa la frase, arribaría a una conclusió la qual no sóc capaç de saber ja que no sóc Descartes, però personalment crec que Descartes no en tindria suficient amb dir que amb explicar una cosa a la teva àvia és que hi entens bé.

Unknown ha dit...

Laia, que sepas explicar lo mejor posible lo que has entendido, no significa que mejor lo entiendas, porque tu puedes entender algo muy bien, pero luego no saber explicarlo como te gustaria.

Marc ha dit...

Des del meu punt de vista, estic d’acord amb el que suposadament digué Einstein i amb el que ha dit el Víctor al primer comentari. Personalment, penso que si realment has entès quelcom has de ser capaç d’explicar-ho a algú altre, i que aquesta altra persona arribi a entendre allò que li has explicat. I com més senzill ho expliquis, segurament voldrà dir que més ho hauràs entès. De fet, moltes vegades, ens pensem que hem entès alguna cosa, però a l’hora d’explicar-la és quan ens adonem que això no és cert, ja que en la nostra explicació falla alguna cosa o que simplement és tant enrevessada que no l’entenem ni tan sols nosaltres mateixos. Per tant, sí que crec que si se sap explicar de forma senzilla i entenedora un coneixement que se suposa que hem adquirit, significarà que realment haurem comprès la mencionada coneixença.

Marc ha dit...

És cert que de vegades pot ser que un entengui una cosa, però que pel contrari, en un moment determinat, no la sàpiga descriure o explicar a una altra persona. Moltes vegades pot ser que entenguem, per exemple, a fer un conjunt d’operacions matemàtiques, però que no sapiguem com explicar com dur-les a terme, d’una forma senzilla, a una altra persona (ja sigui perquè en aquell precís moment no ens vinguin a la ment les paraules adients o perquè fem les operacions d’una forma mecànica que entenem nosaltres, però que per contrapartida no sabem com fer-les entendre a un company...). O simplement perquè hi hagi persones que tinguin més facilitat per transmetre els seus coneixements, que altres.

Marc ha dit...

Descartes segurament dubtaria d’aquesta frase, ja que el dubte metòdic el va fer arribar a una conclusió en la qual va exposar que tan sols hi ha una cosa indubtable, que és que dubta: Penso, doncs existeixo (“Cogito, ergo sum”, en llatí). És per això, doncs, que Descartes segurament analitzaria i estudiaria la frase des de diferents angles, i tenint en compte el tipus de coneixement que s’ha adquirit i, per tant, el tipus d’idea: adventícia (que sembla que prové de l’experiència), fictícia (que sembla que prové de la imaginació) o innata (que sembla que no prové ni de la imaginació, ni de la experiència: com ara Jo, Déu i Món). A més, és possible que tingués en compte els sentits, les experiències personals immediates i les matemàtiques, que, segons el que diu aquest filòsof, pot ser que ens enganyin, i que explicar una cosa que suposadament hem entès a una altre persona pot passar de ser una cosa objectiva a ser una cosa subjectiva, alhora que es pot modificar el contingut en part a l’hora de passar un coneixement a través del boca a boca, i que per tant pugui esdevenir dubtós.

Unknown ha dit...

Respecte al que ha dit el Marc, estic gairebé d'acord al 100% amb el que ha dit excepte per un petit detall, ja que, tot i que tu tinguis un mal moment o hagi estat un mal dia per a tu, si realment entens una cosa, la sabràs explicar i, la explicació et podrà sortir millor o pitjor, però al cap i a la fi, la sabràs i podràs explicar de tal manera que l'altra persona l'entengui. També és veritat que s'ha de tenir en compte el factor "saber transmetre als demés", que no és menys important que el de comprendre un concepte, però, tot i que hi ha gent que no se sap expressar amb claredat, continuo dient que d'una manera o d'una altra, aquesta serà capaç d'explicar millor o pitjor alguna cosa que realment sap i que, si no sap com explicar-la és que realment no coneix el 100% de la cosa que vol explicar.

Unknown ha dit...

Abans de fer la meva aportació en la "caixa d comentaris", m'agradaria mencionar les definicions de compendre/entendre (a la web d'institut d'estudis catalans) i de "understand" (la seva correspondència en anglès, al diccionari de Cambridge en línia). He decidit fer això perquè penso que, tot i que podem trobar equivalències entre dos idiomes diferents, aquestes no són iguals al 100% i, per tant, es poden perdre alguns matisos o la cultura de cada idioma pot intervenir a l'hora de determinar-hi el significat de cada mot.

A la web de l'Institut d'Estudis Catalans he trobat les següents definicions:

Comprendre: Entendre, capir, explicar-se.
Entendre: Percebre amb la intel·ligència el sentit (d’alguna cosa), tenir la intel·ligència, una idea clara (d’alguna cosa).

Per una altra banda, al diccioanri en línia de Cambridge, he trobat:

"To understand": To know the meaning of something that someone says. [Saber el significat d'alguna cosa què algú diu]

He volgut introduir el factor lingüístic perquè, encara que desconec si la màxima és certa o no, el fet d'haver estat pronunciada en un idioma o un altre pot marcar una diferència força important. També ignoro si la frase la va dir en anglès o alemany. Si aquest cas és el segon, poc puc aportar ja que no tinc ni idea d'alemany (no comprenc aquest idioma, és a dir, no tinc un nivell mínim per mantenir una conversació bàsica).

Havent mencionat ja les definicions en català i anglès, puc contrastar llurs significats i/o redactar un de nou que s'adeqüi a la meva manera de pensar.

Per a mi, "comprendre" (en el sentit d'entendre i no de contenir) vol dir tenir la certesa que un sap el significat d'una cosa en particular i/o que té una clara i sòlida idea sobre el tema en qüestió. Segons la meva opinió, aquesa és la meva definició bàsica de la paraula "comprendre".

Unknown ha dit...

Respecte a si hi estic d'acord o no amb la suposada màxima d'Einstein, abans vull analitzar-la amb deteniment. La citació propsoada en la publicació diu:

"Si pots explicar una cosa a la teva àvia, és que l'entens bé"

Abans de posicionar-me a favor o en contra vull tenir clar quina és la causa i quia la conseqüència. Segons el que pens jo, és quedaria així:

Causa: Poder explicar quelcom a qualsevol persona.
Conseqüència: Entenc bé la cosa que estic explicant.

Dit això, vull dir que no hi estic d'acord amb aquesta afirmació, tenint en compte que l'anàlisi no l'hagi fet malament (m'ha costat detectar quin esdeveniment és la causa i quin la conseqüència). Segons el meu criteri, la frase hauria de quedar de la següent manera:

"Si entens bé alguna cosa, és que la pots explicar a la teva àvia."

Deixant de banda l'anàlisi de la frase (que ni tan sols sé si està bé), vull deixar clar que crec que si una persona comprèn alguna cosa ha de ser capaç de transmetre aquesta idea a una altra persona. Però, com en totes les normes, hi existeixen algunes excepcions (com en els idiomes, ho havia de dir). Vull citar el comentari de l'Oscar Porras "tú puedes entender algo muy bien, pero después no saber explicarlo". Aquest comentari m'idenfitica en un moment en específic: jo explicant acudits sóc dolentíssim. Em poden explicar el millor acudit del món i, encara que l'entengui del tot, no poder transmetre el seu significat i gràcia al 100% (no em podria guanyar la vida com a humorista, la veritat). No sé si aquest exemple és vàlid però podria ser una excepció a la frase discutida.

Parlant de la simplicitat, jo crec que quant més simplifiquem l'explicació hi ha més possibilitats que l'interlocutor ho capti, però també crec que s'hi perd molt (com en els doblatges de les pel·lícules). És a dir, el fet d'explicar una cosa de manera més simple o el·laborada no varia en la comprensió d'una persona sobre el tema en qüestió. Això només és inversament proporcional a les possibilitats que té l'interlocutor d'entendre l'explicació: les possibilitats són més altes quan l'explicació és més simple i viceversa.

Unknown ha dit...
L'autor ha suprimit aquest comentari.
Unknown ha dit...

Jo crec que Descartes no hi estaria d'acord amb aquesta afirmació, bàsicament, perquè ell es dedicà part important de la seva vida a el·laborar "El discurs del mètode". Amb aquesta obra, el filòsof francès pretenia arribar a una veritat que fos indubtable. D'això en podem deduir que abans de la seva publicació, el pensador René no l'havia trobada encara i no hi donava res per descomptat. Sempre que ell "creia" comprendre alguna cosa, sempre li trobava un però i així successivament a causa del seu dubte continu. Arran d'això va arribar a la conclusió que ell mateix dubtava de tot. Si dubtava és perquè pensava i pensar el feia adonar-se de la seva existència (Cogito ergo sum; penso, doncs
existeixo)<----- Això ho ha dit el Marc.

Daniel Selma ha dit...

Jo en primer lloc considero que comprendre va precedit d'entendre. Si tu has entès alguna cosa, la pots arribar a comprendre, però no l'inrevés: no pots comprendre quelcom sense haver-ho entès prèviament. És per això que en el moment en que tu ets capaç d'explicar una cosa a algú vol dir que has entès aquella cosa i que pots transmetre-la; no obstant això, no tens per què haver-la comprès. És a dir, jo entenc la Teoria del Big Bang i sóc capaç d'explicar-li a algú per a que l'entengui, però la Teoria en sí no la comprenc: com del no res sorgeix tot?

Aleshores és quan hem de pensar si la manera d'explicar una cosa dificulta el grau d'enteniment. I sí, la dificulta. Com he dit, la comprensió no va lligada a l'enteniment i, per tant, quant més fàcil sigui una cosa d'explicar amb més rapidesa s'entendrà. Si em remeto a l'exemple de la Teoria del Big Bang, aquesta es pot explicar des d'un punt de vista físic i de cara a especialistes o es pot explicar de cara a un públic estàndard, d'una manera general i sense gaires tecnicismes.

Daniel Selma ha dit...

Com bé diu el Xan, entre moltes altres coses, Descartes no hi estaria d'acord amb aquest comentari que suposadament va formular Einstein, perquè trobaria alguna excepció dins d'aquesta afirmació, el que suposaria que estigués dubtant, i al dubtar veuria que no pot ser vertadera l'afirmació.

Per tant, no seria comparable el fet de poder-li explicar a "la teva àvia" una cosa amb el fet d'explicar-la metòdicament. No hi ha cap possible relació entre l'afirmació d'Einstein i la regla del mètode de René Descartes.

Meri Gracia ha dit...

Como muchos de mis compañeros, estoy completamente de acuerdo con la frase que supuestamente dijo Einstein la cual dice que si puedes explicar algo a tu abuela es que realmente lo entiendes ya que es el claro ejemplo de explicarlo detalladamente, para que ella pueda comprender lo que estás diciendo. Pero no hace falta explicárselo a la abuela, simplemente como ha dicho Júlia Marzal, si eres capaz de explicar una cosa a cualquier persona de manera clara es que realmente lo entiendes.

Meri Gracia ha dit...

Por lo que ha dicho Marc, creo que por mucho que una persona no le vengan a la cabeza las palabras adecuadas para explicar un conjunto de operaciones matemáticas, si lo sabe hacer, lo podrá explicar aunque sea a su manera.

Meri Gracia ha dit...

Creo que Descartes al principio empezaría dudando de que si esta frase es cierta o no, igual como lo hizo dudando de que existe, dudando de la existencia de dios, dudando de los sentidos, de las matemáticas, etc.. Pero más tarde cuando aplicase su método para saber si la frase es cierta y comenzara a profundizar sus pensamientos sobre ello pienso que llegaría la conclusión de que esta de acuerdo con la frase. Todo esto lo digo a través de mi opinión, como he leído a alguno de mis compañeros, no soy Descartes ni estoy en su mente para saber lo que realmente pensaría.

Unknown ha dit...

Jo considero que aquesta idea emfatitza massa l'importància de la llengua. Es evident que pero poder explicar alguna cosa correctament l'has d'haver entés prèviament, però no, per ser incapaç de traduir un concepte a la llengua, vol dir que no la puguis entendre per tu mateix.

Unknown ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Unknown ha dit...

Per començar, hi estic d'acord amb aquesta frase de Einstein: "si pots explicar una cosa a la teva àvia és que hi entens bé". Evidentment per poder explicar qualsevol teoría, argumentació o una simple explicació has d'haver entés molt bé allò que vols explicar. I més si es als teus avis, que son persones grans i n'has de tenir molta paciencia. Per tant, l'explicació als teus avis ha de ser simple, i sense utilitzar i recórrer a molts tecnicismes ni paraules especialitzades en el tema. Si tu ets capaç d'explicar un tema a qualsevol persona de la manera més imple possible i de la manera més complexa, es que has entés perfectament alló que vols explicar.

Unknown ha dit...

Per una altra banda, i analitzant una mica millor la frase de Einstein, es veritat que si ets capaç d'explicar un tema a qualsevol persona de la manera més simple possible i de la manera més complexa significa que has entés perfectament alló que vols explicar. Però també cal esmentar que això no passa sempre. Molts cops entenem perfectament alguna cosa i no som ben be capaços d'expplicar-la als demés. Per exemple: una teoría científica, algun problema de la vida personal molt greu, o fins i tot les própies situacions de la vida personal que siguin complicades. Per tant, per poder explicar una cosa a algú cal entendre-la molt be, si, però això no vol dir que sempre siguem capaços de compartir-la amb els altres.

Unknown ha dit...

Jo crec que a Descartes aquesta frase de Einstein no li agradaría gens, o per elL, no seria suficient. Si existeix, dubta. Dubta de tot. I una frase com "si pots explicar alguna cosa a la teva àvia es què l'has entés be" per Descartes això no pot quedar tan obert. Es preguntaría a ell mateix: "¿i si això que estic explicant no es del tot cert?""¿Com ho puc saber amb certesa?" I arribaria a la conclusió de que no podría.

Unknown ha dit...

Pel que fa a la frase dits suposadament per Einstein, he de dir que hi estic bastant d'acord, a més crec que l'exemple que posa és molt encertat, ja que quan parles amb els teus avis ho fas de manera més personal i més íntima i per tant t'és molt més fàcil fer-te entendre.

Unknown ha dit...

Si pensem què és el que diria Descartes sobre la frase, segurament haurím de dir que primer dubtaria de que la frase fos certa, tal i com va fer al principi de tot.
Més tard, crec que estaria bastant d'acord amb Einstein tot i que crec que hi afegiria algun matís, segurament diria que poder explicar alguna cosa no vol dir que l'hagis entès al 100%


Rubenasso ha dit...

Descartes, abans d’arribar a aquesta conclusió, hauria de comprovar l’existència dels components de la hipòtesi. Per començar: “Existeixen els conceptes els quals intentem entendre?”, que per contra argument diria: “I si el que jo entenc per concepte és allò de que s’alimenta una espècie extraterrestre, que per abastar la seva població utilitza la raça humana per cultivar aquests conceptes mitjançant la implantació de conceptes embrions sintètics en les nostres ments, implicant la inexistència de conceptes autèntics?”. Seguidament, es plantejaria l’existència de l’àvia a la qual intentem explicar els conceptes, aquí simplement contestaria amb un: “I si sóc esquizofrènic?”. Finalment, al poder dubtar dels elements clau de l’afirmació, jo crec que Descartes estaria Profundament en contra de la seva certesa.

sara ha dit...

Personalment, estic d’acord amb la frase que se suposa que va dir Einstein, ja que per poder explicar una cosa a qualsevol persona, jas sigui un adult o un infant, has de tenir coneixement sobre allò que vols explicar i, sobretot, has d’entendre-la bé per poder resoldre qualsevol dubte que a l’altra persona li pugui sorgir. De manera que, comprendre una cosa és entendre allò que has d’explicar o que la persona ala qual ho hagis explicat, que ho hagi entès.

Amb el primer paràgraf, també responc a la segona pregunta, ja que penso que si s’ha sabut explicar una cosa és perquè anteriorment l’hem comprès, és a dir, que anteriorment l’hem pogut entendre.

Sincerament, crec que si tu expliques a una persona una cosa (de la qual no té cap tipus de coneixement) com més simple i entenedora li expliquis, millor l’entendrà. Però, també penso que si tu expliques a una persona, la qual ja té coneixement sobre allò que explicaràs, pots donar-li una informació més complexa i, al tenir coneixement sobre la cosa, podrà entendre-ho.

sara ha dit...

Respecte la frase, jo crec que Descartes no hi estaria d’acord fins que no estigués cent per cent segur sobre allò que vol explicar. Llavors, ell seguiria rigorosament el seu “dubte metòdic”, amb el qual arribaria a saber la veritat o la falsedat de la cosa que vol explicar. Aquest mètode té diferents passos, primer es comença a trobar la veritat amb els sentits, però aquest poden ser no fiables i, per tant, es passa al segon pas, el qual es basa en les experiències personals, que també poden fallar; llavors, s’arriba al tercer pas que és aplicar les matemàtiques, les quals són poc probable que fallin, ja que són veritat tan en la realitat com en els somnis. D’aquesta forma, s’aniria desenvolupant el mètode per arribar a comprendre amb claredat allò que es vol explicar i es veuria si és veritat o fals.

Marina Vergé ha dit...

Jo crec que descartes estaria en contra d'aquesta afirmació d'einstein, ja que potser necessitaria un mètode més rigorós o argumentaria el seu desacord amb que els sentits ens poden enganyar, i potser que expliquem una cosa no vol dir que l'entenem.

Unknown ha dit...

Que seas capaz de explicarle algo a una persona, la cual no sabe nada acerca de lo que le explicas y logras que te entienda, quiere decir que tu sabes y entiendes sobre lo que le estas explicando, ya que si no fuese así la otra persona no sabría ni de que hablas.

Magda Molinero ha dit...

Personalment estic d'acord amb el que suposadament deia Einstein,ja que conseidero que si pots exiplicar algo a qualsevol persona i de qualsevol edat i que ho entengui realment significa que ho has entes i que tens coneixement sobre el tema. Comprendre una cosa, per tant seria tenir un coneixement, que entenguis tu i siguis capaç d'esxplicar-lo a qualsevol persona. Crec que si no ets capaç d'explicarl-la no ho has entés perfectament.

Hem d'explicar-la segons la persona a la que se la expliquis ja que un nen no es capaç d'entendre els mateixos termes que un avi. però si és veritat que quan més simple hofagis més ho entendrás.

Magda Molinero ha dit...

Jo crec que Descartes no etaría totalment d'acord, aplicaria el seu metode per comprobar-ho ja que des de un principi dubtaria d'ella, i aplicant-lo arribaria a saber si la frse és certa o no.

Unknown ha dit...

Que expliques algo de una manera simple no quiere decir que la comprendas mejor, puede ser que solo te hayas quedado con la parte básica y entonces puedes explicárselo a otra persona de una manera simple, pero quizás no podrías explicárselo a una persona que ya sabe lo básico de manera que lo sepa a la perfección.

Unknown ha dit...


Contestant a la pregunta: ``com més simple l'expliquem, més la comprenem?´´, crec que quan tu comprens molt una idea saps explicar-la de manera simple i de manera més complexa, però al final el que és important és que la hagis entès.
Crec que sí perquè quan es comprèn alguna cosa, la saps explicar de manera ``esquemàtica´´ o simple i entenedora mitjançant exemples. Però que la expliquis de manera simple, no vol dir que l'entwenguis més que una persona que l'explica de manera complexa.

Unknown ha dit...

Doncs segons el diccionari comprendre significa: Entender, alcanzar o penetrar algo. Segons la meva opinió crec que comprendre significa interioritzar algun coneixement o concepte. Per tant comprendre alguna cosa vol dir entendre-la.
No, crec que va més enllà que el simple fet d’explicar-ho, explicar-ho no significa entendre-ho. Un exemple és un professor que explica i explica i des de fora sembla que sigui un entès del tema, però a la que un alumne li fa una pregunta una mica més complexa del normal és queda sense paraules i en blanc.

raul aroca ha dit...

primer entrendre una cosa és ser capaç d'arribar a explicar allò que has comprés, per una altra banda explicar una cosa correctament no és explicarlo de la manera més sencilla sino explicar els conceptes basics per arribar a la seva comprensió i finalment descartes hauria dit que per compendre una cosa primer hauriem de seguir uns pasos i assegurarnos de que allò que estem explicant sigui cert completament, per lo tant descartes no estaria d'acord amb aquesta frase

Emma Guerrero ha dit...

estic completament d'acord amb l'oscar porras ja que una cosa es saber explicar i l'altre es comprendrela aixo no implica que si sabem explicar algo l'entenem perque potser algu t'explica una cosa i tu no la entens pero la seguiras explicant de la mateixa manera. Per exemple et poden explicar que una formula de física o matematiques es "l'arrel cuadrada de 45 - 10 dividit entre pi" i tu li expliques al teu company tal qual, pero si no saps que es pi? llavors es que no ho has entes pero igualment ho pots explicar.

Emma Guerrero ha dit...

crec que per entendre una cosa, depen de la persona, sabra entendrela abans o necesitara més temps per captar-ho, això vol dir que per la mateixa regla podem entendre una cosa de la manera més senzilla possible o no, depen de cadascú. Aixó ve a dir que si nosaltres entenem una cosa que ens han explicat senzillament llavors podrem explicarla de qualsevol manera més complicada per a que una altra persona l'entengui. En referencia al comentari d'abans he de dir que si cambiem la frase troba el sentit, si entens bé una cosa, la pots explicar.

Andreu de Miguel ha dit...

El Gabriel ja ha buscat el que significa comprendre al diccionari i bàsicament és entendre una cosa. La segona pregunta veig que molta gent està responent que sí, però hi ha persones que són nefasts comunicadors (jo quan intento explicar algun concepte de física, o casi qualsevol cosa) per tant no. La tercera pregunta s'ençalla amb lo d'abans, no té perquè.
I Descartes no vol explicar-ho senzillament (es nota en els seus escrits) sinó metòdicament, per tant no crec que li agradés molt la forma que Einstein (si és que va ser ell qui ho va dir) entén per comprendre.

Emma Guerrero ha dit...

Exacte! Descartes explica les coses de forma que la gent l'entengui pero aixo no vol dir que a ell li hagin explicat aixi, sinò que a ell li han explicat uns conceptes i relacionant i pensant ha pogut escriure la seva propia filosofia que avui estudiem pero, torno ha dir que ho ha fet d'una manera metodica i no té perque ser fàcil d'entendre, pero per a ell segurament seria fàcil d'explicar.

Julia Chacopino Cañadas ha dit...

Estic d'acord amb l'opinio exposada per la emma en el seu ultim comentari. El que per descates es molt facil explicar la seva filosofia perque ha sigut fruit del seu enteniment i investigació mental, i per tenat compren a la perfecció tot el que narra/explica. Aquesta filosofia relativament complexa por ser molt por entenedora per una altra personaque ho explica a la vegada (segons com ell l'ha entés) a una altra persona en aquest cas estudiant. L'alumne que explica pot creure que está explicant la veritable filosofía de descartes encara que no l'entengui, pero que no l'entengui significa que mica en mica aquesta informacio que va de boca en boca vagi canviant de significat sutilment intentant adaptarla filosofia a una forma entenible per cada persona. Així arribo a que hi havengades que necara que un mateix pensi que compren el que esta explicant no ho compren relament i en casos extrems acaba explicat una cosa totalment diferent al que intenta fer referencia.

Unknown ha dit...

Estic bastant d'acord amb Einsten ja que, per entendre alguna cosa, necessites primer entendre les bases del concepte per poder explicar-ho. Per tant, entedre alguna cosa és entendre tot lo que engloba de manera que, fagin la pregunta que et fagin, ho podrás explicar fàcilment.
Per tant, quant més ho expliquis, ho tindràs de manera més ordenada al cap de manera que, cada cop que ho expliquis, será més simple i més fàcil d'entendre.

Unknown ha dit...

Com he dit abans, per entendre totalment una cosa, cal partir des de el coneixement de les bases, lo més fonamental, que és el que va fer Descartes, dubtar de tot i començar de nou. Per tant, seguint aquest raonament, crec que Descartes estaría d'acord amb la frase d'Einstein.

Victor Riveros ha dit...

Jo estic d'acord amb la frase que es suposa que va dir Einstein. Jo crec que quan nosaltres realment entenem una cosa, hem de ser capaços de poder explicar-la de la manera més senzilla i fàcil possible, per així poder fer entendre a una persona a la que vols explicar-li aquest concepte, ja que d'aquesta manera demostres que saps sobre el tema que estàs parlant, és a dir, si realment entens el concepte, ets capaç d'explicar-ho de la forma més breu, fàcil i simplificada possible. Per exemple, a vegades nosaltres pensem que quan estem estudiant una cosa o intentant memoritzar-la, creiem que ja la sabem i després a l'hora d'intentar explicar-la, no sabem com dir-ho. Això vol dir que nosaltres no estem entenent de forma completa el concepte i encara ens queda una mica per acabar d'entendre-la a la seva totalitat. Per tant, jo crec que si ets capaç d'explicar un concepte de la manera més fàcil i simplificada possible, vol dir que tu entens aquell concepte.

Victor Riveros ha dit...


Jo crec que Descartes no estaria d'acord amb aquest frase que suposadament va dir Einstein. En primer lloc Descartes dubtaria, si el tema que es vol explicar existeix o no. En segon lloc, pel fa al respecte la frase, jo crec que ell utilitzaria la regla del mètode(evidència, anàlisi, síntesi i enumeració), per intentar comprovar si aquesta frase és o no certa. Jo crec que arribaria a la conclusió de no és suficient amb poder explicar amb poques paraules un tema, com a mostra d'enteniment d'aquest, ja que pot ser no has estat ben informat o no tens la informació correcte, per tant, no estàs explicant correctament el tema.

Berta Carbonell ha dit...

SI que és veritat que podem saber si algú a entes un concepte si és capaç d'explicar-lo, però també és veritat que podria aprendre-s'ho tot de memòria i "vomitar-ho" tot. Sabem que algú ha comprès una idea, quan és capaç d'explicar-la de diferents maneres i en diferents registres.

Berta Carbonell ha dit...

No estic totalment d'acord amb l'afirmació "com més simple l'expliquem, més la comprenem". Si que es veritat que intentar centrar-se en el concepte que vols explicar, i minimitzar el màxim l'explicació pot fer més fàcil la comprensió i l'assoliment de la idea. Però per altre banda, si ja de per si és un concepte complex, pot ser necessaria l'explicació d'altres termes per tal d'arribar a compendre el principal.

Berta Carbonell ha dit...

No sempre explicar una cosa de la manera més senzilla és la clau per que algú la comprengui.EL fet que un concepte sigui senzill, no vol dir que transmetre aquesta idea a algú ho sigui. Si intentem expicar a un nen, una idea molt bàsica que ell en cap moment ha sentit i que per tant, encara no té assolida, pot ser-nos realment complicat. Ja que no és el mateix explicar a algú una definició d'alguna cosa que ja sap, que a algú que no ho sap.

Unknown ha dit...

Estic d'acord amb tu gabriel! Explicar-ho no significa entendreu, pots haver-ho apres de memoria. Per tant, descartes ens diria que els sentits ens estan enganyant. El teu cervell creu que ho saps i que ho entens, pero simplement ho has memoritzat, perque si vas una mica més enllà no saps res del tema.

Unknown ha dit...

Berta, a un nen petit, si ha tingut una formació adequada per la seva edat, si se li és explicat alguna cosa de manera senzilla l'entendrà, perquè que sigui senzill no vol dir que no sigui extens. Per tant, per explicar una idea complexa primer se li explica les idees senzilles, ell les sintetizarà i crearà en la seva ment la idea complexa que li volem fer entendre.

Unknown ha dit...

Victor, explicar-ho de manera senzilla no vol dir explicar-ho amb paraules clau o específiques. Encara que opino diferent del que diría Descartes (segons la teva opinió), no som ell, així que mai ho sabrem però, no crec que ell estigui en desacord amb que, si expliquem alguna cosa de manera senzilla, no l'entenguem; haver-ho sintetitzat i explicat amb les teves paraules és el que ell va fer, com ha comentat Emma.

Ariadna Giménez ha dit...

Creo que la frase "si pots explicar una cosa a la teva àvia és que l,entens bé" es cierta porque li sabes una cosa con certeza también la sabrás explicar de manera que la otra persona la pueda entender. Y por lo tanto explicarse-lo a la abuela es el claro ejemplo de explicarselo detalladamente entendiendo lo que dices.

Ariadna Giménez ha dit...

Como algunos de mis compañeros han dicho, no soy Descartes ni estoy en su mente, pero creo que al principio dudaria de esta frase y más tarde cuando se pusiera a pensar si realmente es cierta o no creo que llegaria a la conclusion que no es cierta.

Ariadna Giménez ha dit...
L'autor ha suprimit aquest comentari.
Ariadna Giménez ha dit...

Aunque como dicen algunos de mis compañeros si intententamos expicar una idea muy basica que el o ella no lo sabia para nosotros es facil entender-la pero tendremos que explicarlo de una manera facil con ejemplos y dibujos faciles para que lo pueda entender.

Sendoa Otaduy ha dit...

Estic totalment d'acord amb algunes de les coses que diuen els meus companys, ja que obviament si tu has entés una cosa després si te la pregunten ja siguin els teus avis, pares,etc. Sempre la tindras que saber explicar, si no voldra dir que no l'has entès del tot bé.

Sendoa Otaduy ha dit...

També dir que quan tu entens una cosa clarament és perque t'ha interesat aprendre allò per una serie de motius. Per que hi ha en alguns casos com pot ser en els examens que tu a classe entens molt bé les coses tal i com explica el professor però després al examen et quedes en blanc perque no saps explicarte per les teves propies paraules.

Unknown ha dit...

Encara que comprenguis una cosa no es sempre fàcil explicar-la un exemple seria explicar colors a una persona cega, encara que nosaltres comprenguem o tinguem molt clar el color vermell ens sera molt dificil explicar lo que és.

Unknown ha dit...

No crec que com més simple l’expliquem més l’entenem, més bé diria que es tot el contrari, explicar-ho d’una manera simple i per sobre ho pot fer gairebé qualsevol, però d’una manera més complexa si no saps del tema no ho podràs arribar a explicar. Com han dit ja els meus companys Descartes utilitzaria el seu dubte metòdic i seguiria rigorosament els seus passos per aconseguir el que vol, mai donaria un as endavant sense assegurar-se que l’anterior és cert.

Michaela gatto ha dit...

Estic d'acord en dir que quan sapas alguna tens la capacitat de poder explicar-la a un altre persona i més encara quan en la explicació aportes les teves propies paraules.
Pero a vegades en la nostra propia explicació ens dexiem detalls que no hem entés i que pot ser son importants,pero això com descartes a l'hora de fer alguna explicació he de seguir un metode analitic i esquematic qe permeti abarcar tots els detalls.

Raul aroca ha dit...

Estoc d'acord amb el victor riveros de que descartes no estaria d'acord amb aquesta frase perque ell per saber si vol saber si es veritat faria servir el seu metode de evidencia analisi i simplificacio

Unknown ha dit...

Pienso que Einstein tenía razón con la frase de que "si puedes explicar algo a tu abuela es que la entiendes bien" y todo el mensaje machista que esta frase tiene, es totalmente cierta, ya que, si tú realmente entiendes alguna cosa, debes saber explicarla de la manera más simple para que, tanto un abuelo o una abuela como un niño o una niña pueda llegar a comprenderla, lo que demuestra que si tú eres capaz de explicarla es que realmente lo entiendes.

Noèlia Vidal Diaz ha dit...

Comprender según el diccionario es: ‘’percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo’’. Comprender es sinónimo de entender, comprender una cosa es entender una cosa, saber de qué trata y por lo tanto, se debería ser capaz de explicarla.
Si analizamos la pregunta de ‘’el hecho de explicarla, ¿demuestra que la comprendemos?’’ profundamente, podríamos contestar que no. ¿Por qué? Por ejemplo, podrías estar explicando una cosa pero de forma equivocada. Es decir, podrías pensar que lo comprendes y lo entiendes, y podrías explicar dicha cosa pero aún así estar equivocado. También depende de la cosa que expliques, aunque esté bien explicada, puede ser que no la entiendas verdaderamente. Puedo poner varios ejemplos: cuando te aprendes algo de memoria. No necesariamente puedes haberlo comprendido y sin embargo, lo estás explicando (como seguro que les pasa a muchos estudiantes en los exámenes, porque si de verdad comprendiésemos algo, no se nos olvidaría tiempo después muchas de las cosas que ‘’aprendimos’’). También cuando explicas una situación en la que nunca te has encontrado. Por ejemplo, puedes saber lo que es la depresión y por lo tanto puedes explicar lo qué es, más o menos, pero eso no quiere decir que la comprendas (en el caso de que no sufras de ella, nunca sabrás verdaderamente lo qué es y además si la sociedad la comprendiese, no habría tantos estigmas ni malos entendidos respecto a la enfermedad mental). Por lo tanto, si lo analizamos de esta forma, el hecho de explicar una cosa, no significa que la comprendamos.

Noèlia Vidal Diaz ha dit...

Respecto a cuanto más simple la expliquemos, más la comprendemos, yo creo que en general cuanto más la explicamos, más la entendemos (sé que es una afirmación diferente). Lo que yo hago muchas veces para estudiar, es explicarle a alguien la cosa que estoy estudiando y me ayuda mucho a comprenderla. A raíz de esto, pienso que cuanto más comprendemos algo, con más facilidad podemos explicarlo. Se nos hace más fácil sintetizar y explicar conceptos así como poner ejemplos y, por lo tanto, hacer que la persona a la que se lo estamos explicando, lo comprenda mejor. Aparte de esta frase de Einstein, existe otra, que sinceramente no me acuerdo dónde la oí o leí, que es: ‘’si no puedes explicarle a un niño pequeño algo, no lo comprendes/entiendes verdaderamente’’, es decir, si no puedes hacer que un niño pequeño entienda algo complejo explicándoselo de forma simple, no lo entiendes ni tú. O al menos esa es la interpretación que yo le doy.

Noèlia Vidal Diaz ha dit...

Por último, yo creo que con las idas de olla que Descartes se hacía para llegar a la verdad y al método para saber si un conocimiento es verdadero, no estaría de acuerdo con la frase de Einstein. Le cuestionaría muchas cosas como por ejemplo ¿y si te está engañando el genio maligno? ¿Y si estás soñando que lo comprendes y se lo explicas a tu abuela? Entonces si lo estás soñando, no forma parte de la realidad y por lo tanto es falso. Y así consecutivamente. Quizás el Descartes del final, el que llega a la quinta meditación, podría pensar lo contrario porque ahora (y como él mismo dice) ya conoce el método para saber la verdad, que es aceptar la existencia de Dios.

Unknown ha dit...

Personalmente no estoy de acuerdo con la opinión de Julia por que con solo entenderla no te hace falta saber su pasado ni su futuro, con que sepas la definición y que sepas explicarla ya te basta, ni tener presente su pasado (así como su origen) y conocer el contexto o circumstancias que lo rodean o completan esta "cosa". Además, de hecho, cuando más simple explicamos el concepto en cuestión más asimilar quiere decir que lo entendemos.

gonzalo R ha dit...

Einstein decía bien (fuera abuelo o abuela). Me explico: Tu tiendes a tener que desarrollar mejor tu explicación a una persona de la tercera edad, por tanto, anteriormente has debido de entender lo que quieres explicar. Pues a esto le llamaría yo comprensión, a algo que has entendido y que por lo tanto, puedes explicar.
Descartes, como filosofo, se preguntaría muchas cosas, y posiblemente una de las cosas que diría es que, como no está seguro de nada, las palabras no sabe si existen y si por lo tanto, se pueden entender a través de una explicación... En fin, cosas que necesitan reflexión.

gonzalo R ha dit...

Respecto a que contra más simples la expliquemos, más las comprenderemos, creo que no es del todo cierto. Igual para entenderlas si que es mejor que nos lo expliquen de una manera simple, pero si quieres comprender algo, creo que necesitas algo más que una explicación simple, ya que no es lo mismo entender que comprender. Para mi, comprender va más allá de entender.

Maria ha dit...

No estic totalment d'acord amb la frase que diu Einstein, ja que ell diu "si puedes explicar algo a tu abuela es por que la entiendes bien". Per que si ho expliquem algú més gran que nosaltres vol dir que aleshores ho entenem. Per mi quan entenc alguna cosa es quan ho puc explicar a tothom, és a dir, a gent de diferents edats, a més per mi és més dificil explicar-li alguna persona que no tingui tants coneixement com poden ser els nens. Per explicar una cosa a un nen crec que ho has de compendre aquella cosa al 100% ja que ho hauras d'explicar d'una forma que aquell nen ho pugui entendre. A més segurament ho hauras d'extrapolar a exemples que siguin adients per la seva edat com per exemple els dibuixos animats, per tant, és més dificil i hauras de tenir més recursos per explicar aquella cosa que comprens.

Maria ha dit...

Amb el que ja he explicat no vol dir que per que ho expliquem a nens petits la explicació serà més simple. A més, no és cert que si ho expliquem de manera senzilla vol dir que la comprenem més sino a vegades tot el contrari.És cert que si no entenem alguna cosa i volem que ens la expliquin per que aquella persona ho entengui ràpidament serà més fàcil si ho expliquem de manera simple, això no vol dir que la persona hagui entes el concepte. Millor dit, si a una persona li expliquem un objecte aquesta persona sap el que es i de quin material està fet ja que li hem explicat i ho ha entes. Però segurament no compren perquè esta fet d'aquell material.