divendres, d’abril 08, 2016

Com aplicar les idees de Mill a un tema actual

A França s'acaba d'aprovar una llei sobre la prostitució que penalitzarà amb multes als clients. (http://www.catdialeg.cat/franca-multara-els-clients-de-la-prostitucio/)

A Barcelona, l'Ajuntament plantejar una normativa per regular la prostitució de cara a la convivència i a assegurar uns mínims sanitaris als locals, entre d,altres coses (http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151118/30228972381/barcelona-regulara-la-prostitucio-voluntaria.html>

Tenint en compte els principis utilitaristes de Mill, què caldria fer amb la prostitució:
-Castigar-la perquè causa perjudici a la majoria? 
-Entra en el camp de la moral privada o pública? 
-S'ha de limitar la seva pràctica?

Opineu


48 comentaris:

Júlia Marzal ha dit...

Mill era utilitarista, per tant creia que si alguna cosa provocava felicitat a la majoria era bona, en canvi si provocava prejudicis a al majoria, s'hauria d'eliminar.

Per tant, en primer lloc; si que s'hauria de castigar als clients i a les propies prositutes. És cert que, a elles els provoca beneficis econòmics i als clients beneficis sexuals, i per tant bons, Però si ens hi posem a pensar, les prositutes han tingut relacions sexuals amb moltissims homes, i segurament la majoria d'aquests actes sexuals han estat sense preservatiu, cosa que degut a aquesta manca, moltes prostitutes tinguin malalties de transmisió sexual. I aquesta malaltia es pot anar passant a tots els clients... i si aquest client té parella o mantindrà una futura relació sexual amb una altra persona, aquesta també agafaria la malaltia... i així successivament. Per tant acabaria afectant a la majoria i tenint en compte els principis de Mill, s'hauria de fet alguna cosa al respecte.

En segon lloc, la prostitució en el cas que no hi hagi transmissió de malalties ni res, entra dins el camp de la moralitat privada de cada integrant, és a dir del client i de la prostituta. El que facin és cosa seva i té perquè afectar a terceres persones. Els dos s'emporten beneficis i per tant, aconsegueixent la felicitat a la seva manera.

Júlia Marzal ha dit...

I pel que fa a si s'hauria de limitar la seva pràctica, com he dit abans; Mill diria que si, ja que hi ha la possibilitat de que a la llarga perjudiqui a la majoria, i per tant s'hauria de limitar o erradicar del tot.

Però en la meva opinió, no cal erradicar-la del tot, no estic en contra de la prostitució sempre i quan no provoqui danys colaterals. Per tant, crec que l'estat hauria d'acceptar-ho i crear locals especifics i així eviatariem trobar prostitutes al carrer, i els locals serien més higienics. Llavors un cop elles veiessin que l'estat les accepta, jo crec que començarien a prendre's les coses més seriosament i se les hauria d'obligar tant a elles com als seus clients a utilitzar preservatius o qualsevol mètode anticonceptiu, ja sigui per evitar tenir fills com per evitar transmetre malalties sexuals. En conclusió crec que si aquest tema deixès de tractar-se com "un tema tabú" i comencès a estar més normalitzat per la societat, hi hauria més control i seguretat. Per tant, l'única cosa que crec que cal fer és posar mesures higièniques i deixar de despreciar a les dones que fan la seva feina i no multar als clients, perquè encara que els multin, seguiran fent-ho. En lloc de castigar, cal prevenir.

Víctor Masó ha dit...

Segons Mill, la felicitat era allò que provocava més beneficis a la gran majoria de la societat. En el cas de la prostitució és difícil de d'establir una si és una cosa bona o no ho és i s'hauria d'eliminar.

Tal com diu a l'article sobre la penalització de la prostitució, a França hi ha entre 20.000 i 30.000 dones que s'hi dediquen i de les quals 6.000 són menors d'edat. A França s'han aplicat mesures per prohibir-ho degut a tota la màfia i el proxenetisme que hi ha darrere. Moltes d'aquestes dones estan exposades, tal com diu la Júlia, a malalties i a tractes injustos. Evidentment això va en contra de la felicitat i, en aquests casos s'hauria d'eliminar ja que sinó els clients no fan més que beneficiar a aquestes màfies i les prostitutes són les que en paguen les conseqüències. Ara bé, no tota la prostitució està lligada a aquest tipus d'organitzacions il·legals i per tant, no fan cap mal a la societat. Malgrat això sí que és cert que la gran majoria de prostitutes treballen en males condicions.

En conclusió, penso que mentre es pugui eradicar totes les màfies i organitzacions il·lícites i, com diu la Júlia, és normalitza la prostitució com una cosa que forma part de la nostra societat crec que s’hauria de permetre ja que no va en contra de la felicitat de la majoria.

Víctor Masó ha dit...

Mill opinava que la felicitat comú limita la llibertat individual; és a dir, que la teva llibertat acaba on comença la dels altres. Un és lliure de fer que el que vulgui mentre no causi dany a la resta (principi de dany). I és aquí on distingim entre la moralitat privada i la pública. Pel que fa al cas de la prostitució, és un tema que és difícil d’establir-ne la naturalesa de la seva moralitat.

En primer lloc, la prostitució està vista normalment per la societat amb menyspreu ja que acostuma a ser un tema tabú. Això succeeix quan la prostitució té lloc als carrers i les carreteres a plena llum del dia. Evidentment, això afecta negativament al barri i a la gent que hi passa i és normal que hi estiguin en contra. Per tant, en aquest cas es podria dir que la prostitució entra en el camp de la moralitat pública i hauria de ser penalitzada.

En segon lloc, en cas que la prostitució tingui lloc en espais tancats i privats i es faci amb discreció i sense molestar a ningú, aleshores la gent no pot dir-hi res. En aquest cas, l'activitat no afecta als demés sinó que entra en el camp de la moralitat privada i el client és lliure de participar-hi si ho desitja.

En conclusió, opino que la prostitució té una naturalesa canviant pel que fa a la seva moralitat: depenent del cas, pot ser pública o bé privada. I si es dona el cas de la darrera opció i no hi ha cap mena de màfia darrere aleshores no afecta a la societat.

Oscar porras roca ha dit...

Totalment d'acord amb el comentari del Victor, podría afegir alguna cosa més, però seria repetir-me.

gonzalo R ha dit...

Yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Oscar, que a la vez ha dicho Victor, y que también ha mencionado a Julia por ahí. Todo depende de la situación en que nos encontremos, ya que si una prostituta tiene SIDA y practica el sexo sin condón, está afectando a la gente, y por tanto puede ser penalizada porque, como he dicho, afecta a la mayoría. Por otro lado, si la prostituta es sana y practica el sexo con condón, no está afectando a nadie y por tanto, no se podría penalizar. En mi opinión, y como han dicho mis tres compañeros, mientras sea todo con precaución y sin enfermedades ni nada, por que no permitirlo? Que la gente disfrute hombree, que pa eso está la vida.

Claudia Vila ha dit...

Bé, tenint en compte els principis utilitaristes de Mill, els quals diuen que si alguna cosa comporta felicitat per a la majoria és BONA i que si comporta prejudicis és DOLENTA, el que caldria fer amb la prostitució és seguir aquest principi, és a dir, la prostitució en si, no és una cosa que afecti de la mateixa manera a tota la població, ja que no tothom utilitza aquest servei però, si que "afecta" d'alguna manera a aquells que l'utilitzen. Per aquest motiu, si la professió de prostituta s'exerceix amb bones condicions (sense malalties i amb precaucions), com no fa mal a ningú, es deuria deixar i fins i tot, promulgar i legalitzar aquesta professió com qualsevol altra, ja que, si fa feliç a part de la població, perquè no? Però, en el cas que s'exercís aquesta feina en males condicions (amb malalties i sense precaucions), s'hauria d'eliminar, ja que, afectaria no només als que utilitzen aquest servei, sinó a totes aquelles altres persones que després tinguessin relacions amb aquells/es que han estat amb una prostituta.

Claudia Vila ha dit...

Tanmateix puc afegir que, deixant de banda si la prostitució s'exerceix amb bones o males condicions, no hauriem de tenir en compte la visió que té aquesta professió per la societat a l'hora de decidir si s'ha de limitar la seva pràctica o no, ja que, com la gran majoria de la gent la menysprea,ja considera que és una cosa dolenta, que si, ja que, en el cas que es practiqui al carrer o a les rotondes, sense cap mena de condicions ni res ja fa que no sgiui una cosa ben vista, no deixa de ser una professió com una altra. Per això, tot i el que la gent consideri dolenta una professió tant mal vista com és la prostitució, no s'ha de tenir en compte aquesta opinió perquè la gent no ho sap tot, i així com creuen que aquesta professió és dolenta, en poden haver-hi de moltes altres que siguin molts pitjors i que, com ho desconeixen, no opinin que són dolentes.

Julia Chacopino Cañadas ha dit...

Si ho analitzem fredament i des del principi Utiltarista que cual nostre estimat filósof Mill regeix a la seva filosofia podriem dir que, com que la prostitució fa bé a la majoría d'homes i a una part de les dones es el mitjà mitjançantel qual aconsegueixen''tirar en devant'' podríem dir que es bona per a la majoría i el lo tant no pot ser prohibida. D'altra banda, els principis dionisíacs que aquesta práctica tant lasciva porta amb ells (vivir i disfrutar al maxims dels plaers terrenals, disfrutar del sexe de la beguda i de la festa...) son contraris a la raó Apoleonía que seguía Mill, i per tant des de aquest altre punt de vista Mill diría que la prostitució ha de ser betada perque fa que les persones es desviin de el seu camí a lafelicitat ila utilitat per a la societat (la qual ha deregirse pels criteris d'Apolo).
Davant d'aixo hi trobem una tercera prespectiva, i es que la prostitució es dolenta tant per a totes les dones i nenes que sufreixen trata de blanques i extorsó per part de màfies, es dolenta per a l'imatge del país i la legalitat, i ademés es dolenta per a totes aquelles dones les cuals son víctimes de l'abandonament dels seus homes per anar a prostíbuls. Per tant tot aixó fa de laprostitució un mal colectiu i per tant hauria de ser prohibida.
Definitivament encara que entri dins de la privacitat de les persones mill la prohibiria donat queles llibertatsd'un indivituu s'acaben quan començen els detrs d'uns altres.

Sendoa ha dit...

Estic totalmente d'acord amb el que han dit els meus companys amb els seus comentaris.

Deixant de banda el que deia Mill del qual tothom ja ha parlat,des del meu punt de vista personal s'hauria d'acabar amb el tema de la prostitució ja que sovintment no afecta a la majoria dels individus en aspectes positius i encara menys si ens possem a parlar del motiu pel qual hi ha gent que es veu obligada a treballar en la prostitució.

Daniel Selma ha dit...

Segons el punt de vista de Mill, llevat que la prostitució irrompi algun dels drets subjectius d'un individu (entenem drets subjectius com a drets del subjecte, personals), aquesta només pot ser punida per l'opinió; és a dir, només es podrà opinar si la prostitució és moralment correcte o no però no es podrà castigar legalment fins que no s'apliqui una llei que la prohibeixi.

Daniel Selma ha dit...

Com bé han dit altres companys, segons Mill, la prostitució s'hauria de regular i de tenir sota control, ja que la majoria de prostitutes treballen forçadament perquè deuen diners a mafiosos. Aquest fet, suposa un mal a nivell col·lectiu, perquè afecta a tot el sector de la prostitució (que és ben gran), i per tant, s'hauria de suprimir, o si menys no mantenir-lo a ratlla.

Andreu de Miguel ha dit...

-A qui causa perjudici la prostitució? A l'estat en cas de que no tregui benefici econòmic, conseqüentment a tots. A les prostitutes, la majoria de les quals provenen de l'est europeu o africà, en una situació forçada i enganyades sobre el seu futur, amb l'esperança d'una millor vida (a més a més, moltes prostitutes odien el seu treball). El tercer punt negatiu podrien ser els clients, en el cas com diu la Júlia que es produeixin malalties de transmissió sexual, cosa que desconec perquè no em passejo gaire per aquests ambients. També podríem agafar el concepte de Nietzsche, ja que a llarg termini pot produir perjudicis, però deixem-ho apartat. Suposem que vivim en un estat totalment liberal (econòmicament parlant) o anarcocapitalista. La prostitució ja no perjudica a l'estat, només a alguns clients i a les pròpies prostitutes. Tot i això, causaria un perjudici a la majoria, a la majoria de participants de la prostitució, pel que cal caldria castigar-la. Segons la seva teoria. Però aquí entra la realitat. Castigar-la no servirà de res, si més no a curt termini. Considero que legalitzar-la comportaria que els clients anessin per la via legal, si les multes fossin exemplars en cas de no fer-ho (però això és Espanya i la corrupció és el plat de cada dia). A partir d'aquí s'hauria d'intentar regularitzar la situació de les immigrades.

Andreu de Miguel ha dit...

En segon lloc, entraria en el camp de la moralitat pública, pel fet de que és una activitat al·legal i l'estat no obté benefici econòmic algun. Però aquí hi ha trampa, hem sigut nosaltres qui hem fet que l'estat no obtingui cap benefici econòmic. És a dir, hem sigut nosaltres qui hem fet sigui moralment públic (segons la teoria de Mill), paradoxal, no et sembla? Però això és en l'àmbit econòmic.
Mill diu "sempre que existeixi un dany o risc definits, ja sia a un individu o a la col·lectivitat, el cas ja no cauria dins de l'àmbit de la llibertat i entra de ple dins el de la moralitat o el dret". En aquest costat no hi hauria problema, sempre que es prenguessin les precaucions adequades.
Per lo que, segons Mill, si la prostitució fos legal pertanyeria a la moral privada, però si fos al·legal o il·legal pertanyeria a la moral pública.

Andreu de Miguel ha dit...

-Finalment, no crec que s'hagi de limitar la seva pràctica, com a mínim en forma de llei, sinó a partir de fer reflexionar el consumidor. "T'agradaria follar sis vegades al dia, cinc dies a la setmana?" Podria estar bé al principi, però ni de broma a llarg termini.
El problema no és tant sols el cansament que suposa, sinó el poder decidir a quin client vols, desconec si les prostitutes poden elegir si rebutjar els clients, però en cas de que no, és bastant fastigós follar amb algú que de no ser perquè et pagarà no el tocaries ni amb un pal. Crec que comporta moltes responsabilitats morals, i com que odio els moralistes, que cadascú decideixi el que ha de fer.
No sé que diria Mill, és un tema bastant complex. Sent utilitarista es decantaria cap a un costat o l'altre segons la percepció que tingués de la prostituta.

Laia Rossell Butí ha dit...

Mill deia que el que fes més feliç a la majoria de la societat seria el millor, per tant, si la població veu que és correcte que hi hagi prostitutes s'hauria de legalitzar, així aconseguiríem que la societat sigués més feliç. A més, una persona és lliure de dedicar-se al que ella vulgui si és feliç fent-ho, amb això vull dir que si una noia es fa prostituta per voluntat propia, l'ajuntament i la societat ho haurà d'acceptar.

Laia Rossell Butí ha dit...

Tanmateix, el que diuen els meus companys és cert, moltes de les prostitutes estan treballant d'això per obligació o perquè no tenen res més del que treballar i necessiten els dines. Dit això, s'hauria de limitar aquest ofici per poder tenir un bé comú.

Eduard Adell ha dit...

Els utilitaristes deien que el que produeix plaer a la majoria es bo i dolent el contrari. En aquest cas, crec que la majoria hauria d'estar formada per tres grups: les prostitutes, els clients i els tercers, que serien persones que tenen algun tipus de contacte amb la prostitució. Fet aixo, per saber si s'ha d'abolir o no s'hauria d'analitzar cada grup per separat per saber quin nivell de plaer o dolor tenen.
Bàsicament aquest es el meu punt de vista, si resultes que a la majoria dels afectats els hi provoques dolor s'aboliria (probable), i es deixaria tal com estar si resultes que provoca plaer a la majoria (improvable).

Alejandro Cuberos ha dit...

Yo creo que Mill estaría a favor de limitar la prostitución, ya que el era utilitario. Porque la prostitución repercute mas de manera negativa que positiva a la población. Ya que todo el dinero que se mueve en la prostitución es en negro y por lo tanto no beneficia a el estado, solo a las mafias.

Gabriel de la Matta ha dit...

Mill primer de tot pensaria si la prostitució és útil per a la majoria de gent o no ho és. A partir de si no fos útil o de manera contrària ho fos prendria una decisió: si per a la majoria de gent no és útil estaria d’acord amb la llei que s’ha fet a França, si per la majoria de gent és útil estaria en contra. Aquests estudi seria realment difícil de fer, i com ha dit l’Eduard estaria format per 3 grups.

Gabriel de la Matta ha dit...

Crec que depèn del casos, hi poden haver casos que entrin en el camp de la moral privada i altres casos que entrin en la moral pública. Hi ha vegades en que sí que hi ha repercussions als altres i d’altres en que la repercussió és sobre un mateix.
Sobre limitar la seva pràctica crec que sí, si més no controlar la seva pràctica, perquè com ha dit l’Andreu no saps en les condicions en que són tractades o si poden decidir, etc,etc.

Ariadna Giménez ha dit...

Com bé diu Mill que el que provocava felicitat a la majoria es bona, en canvi si provocava prejudicis a al majoria, es dolenta. Llavors jo estic d'acord que la prostitució no afecta a tothom ja que si els que la practiquen son feliços així no hi ha problema, però com diu Júlia si la majoria de les relacions sexuals que tenen les prostitutes ho fan sense condó poden transmetre malalties transmisió sexual i això va passant a tots els clients, llavors si que afecta a tota la població i s'hauria de fer alguna cosa. Però si no transmeten malalties de transmissió sexual no hi ha cap problema amb les prostitutes ja no estan afectant a terceres persones.

Ariadna Giménez ha dit...

I per tot lo demès estic d'acord amb tot lo que ha dit Victor, encara que la prostitució afecta negativament al poble o lloc on viuen i a la gent del barri no lo agrada però si practiquen les relacions sexuals als seus espais tancats sense afectar a les altres persones i sense transmetre malalties no seria penalitzada.

Michaela Gatto ha dit...

Mill sigue el principio de utilitarismo, el cual se basa en el principio de que aquello que causa felicidad a la mayoría es bueno.
Para valorar si la prostitución es algo bueno o malo habría que tener en cuenta diferentes factores, así como los beneficios de ambas partes, es decir las mujeres o hombres que llevan acabo éste trabajo, son normalmente forzados por mafias, las cuales si se benefician pero en éste caso comparando en número de personas quienes salen perjudicados en nombre son quienes se prostituyen. Por otra parte quienes buscan éstos servicios obtienen también beneficios, en este caso satisfacción sexual, con el riesgo en algunos casos de contraer enfermedades.
Viendo todos las partes que influyen en la prostitución, podría considerarse algo malo para la sociedad, no por el tipo de actividad, sino de la forma en que se lleva acabo, así como la participación de mafias, el trato de "esclavos sexuales" y la falta de higiene entre otros caso. Como es una gran mayoría la que sale perjudicada o mejor dicho explotada, se podría considerar como un mal y debería ser castigada, simplemente para regularizar la situación

Michaela Gatto ha dit...

Tot i que estic d'acord amb el comentari de Ariadna i Júlia, de que un dels facots dolents sigui la transmissió de malalties sexuals, s'han de tenir altres factors com el tracte que reben aquestes persones, i no solament ha de ser penalitzats pel fet de salut, que també, sino perque aquest tipus d'activitat inclou xarxes d'explotació de dones i esclavització.

Estic d'acord com Ariadna en que si es una activitat regularitzada, no pasa res, però com que no ho és, es porta a terme de forma clandestina on els riscos són elevadissims.

Gaston Figliozzi ha dit...

Mill era un home Utilitarista. Be, aquests deien que tot allò que dona plaer es bo, i el que resulta dolorós es simplement dolent. Ara hauríem de pensar en si la prostitució li donaría plaer a Mill o si, per el contrari, li provocaría cap tipus de dolor. Si es el primer cas, estaría en contra d'aquesta llei a França. Si es el segón cas, llavors estaría d'acord amb aquesta llei.

sara ha dit...

Mill era partidari de l'utilitarisme, per tant, allò que causi beneficis a la majoria, és BO; mentre que allò que causi perjudicis a la majoria, és DOLENT.

Per començar, segons els principis de Mill, jo crec que s'hauria de penalitzar tant al client com a la prostituta. Tot i que és veritat que als dos bàndols els aporta beneficis i, per tant, és bo, a la llarga, pot provocar perjudicis a més persones. Combé ha dit la Júlia Marzal, les prostitutes han mantingut relacions sexuals amb moltíssims homes i poden haver agafat qualsevol tipus de malaltia de transmissió sexual, de manera que com el treball d'una prostituta és mantenir relacions sexual, si aquesta té una malaltia, la pot transmetre a tots els homes i, aquests, si tenen relacions sexuals en un futur, l'acabarien transmetent, i així fins afectar a la majoria de població, de manera que perjudicaria a la majoria.

Pel que fa a castigar a la prostitució perquè causa perjudicis a la majoria, no estic d'acord perquè en un principi, a l'hora de mantenir les relacions sexuals, les úniques persones que obtenen beneficis són els clients i les prostitutes, de manera que no afecta a cap altra persona. Això, succeeix quan no es transmet cap tipus de malaltia de transmissió sexual. Per tant, la prostitució entra en el camp de la moral privada, ja que només succeeix entre el client i la prostituta.

sara ha dit...

Respecte a si s'ha de limitar la pràctica de la prostitució, segons Mill si que s'hauria de limitar perquè a la llarga causaria perjudicis a la majoria, és a dir, que seria dolent. Però, en la meva opinió, penso que cada persona assoleix la felicitat com vol, de manera que si una persona és feliç anant a prostíbuls per mantindre relacions sexuals, i les prostitutes són felices mantenint relacions sexuals, crec que no s'hauria de limitar del tot la seva pràctica; simplement diria que l'estat hauria d'acceptar-la i aquelles persones que la practiquin, podrien invertir uns certs diners per tal de millorar la higiene i els prostíbuls i així, evitar una mica més qualsevol tipus de malaltia de transmissió sexual.

TEO BORES ha dit...

mentre dins d'aquesta prostitució no hi hagin mafies o gent que s'aprofiti dels serveis que ofereixen aquestes dones, es pot considerar com algo positiu, com algo bo per la majoria.

TEO BORES ha dit...

per altra banda, i com han dit els meus estimats companys, si en k'acte de prostituir-se trobem mals tractes, el cos de la mateixa protituta com un objecte sexual que esta controlat per una persona o grup de persones que en treuen benefici, o com algo negatiu per a la població, ja sigui a causa de sanitat o fins i tot de moralitat o principis (a la majoria de gent no li agrada veure un grup de prostitutes al seu carrer) doncs en aquest cas, si que s'hauria d'abolir.

Gaston Figliozzi ha dit...


També hauríem de considerar el cas de cada prostituta, o el cas de cada servei. Hi hauran questions que afectin a una sola persona, i questions que afectin a un grup de persones. Sincerament no crec que la seva professió s'hagi de restringir. Potser si, segons que casos, una mica de mñes control pero restringirla amb prohibicions i multes econòmiques jo no ho faria.Gaston Figliozzi ha dit...

Altres casos que s'hauríen de considerar seríen tots aquells en les quals les prostitutes son forçades a treballar per sobreviure. bàsicament perquè estan relacionades amb màfies que tracten les dones com a objectes sexuals. En aquest cas, el qual afectaria un grup col·lectiu de persones, si que s'hauria d'aturar. Pero això ja ñes més difícil.

Berta Carbonell ha dit...

Estic completament d'acord amb la Júlia, ja que aquest tema sempre s'ha tractat com a tabú, i sempre s'ha vist relacionat amb el tràfic i engany de dones joves de països pobres. No crec que s'hagi de prohibir, perque una multa o una llei mai no ha impedit a la societat que seguexi demandant o que la prostituta segueixi exercint. I si s'intentés incentivar als promulgadors o millorar les condicions en les que moltes noies practiquen, podria arribar a ser una professió no tan despreciada.

Berta Carbonell ha dit...

La majoria que exerceixen la prostitució són obligades, per diversos motius en els quals ara no entrare, aquest tema sempre s'ha vist com un tema negatiu, i la primera imatge que ens ve al pensar en una prostituta és una imatge vulgar. Però mai ningú pensa en les "noies de companyia" dels grans empresaris, noies força diferents al que avui en dia diriem "puta". Normalment aquestes noies han escollit aquesta professió, ja sigui perque els hi dóna plaer, o perque necessiten els diners i no han trobat millor feina. Com tot, sempre hi ha el qui abusa i el qui ho fa correctament, i no perque hi hagi gent, en el cas de la prostitució la majoria, que no ho faci com toca, s'ha de prohibir. No prohibirem als grans empresaris perque una bona part siguin corruptes.

Kamikazi Blast ha dit...

Segons els seus principis, Mill hauría de estar a favor de la prostitució voluntària, donat que aquelles o aquells que la porten a terme lliurement estàn oferint un servei que els agrada o els convé econòmicament, el cual serveix com a bé comú pels consumidors.

Kamikazi Blast ha dit...

Segons els seus principis, Mill hauría de estar a favor de la prostitució voluntària, donat que aquelles o aquells que la porten a terme lliurement estàn oferint un servei que els agrada o els convé econòmicament, el cual serveix com a bé comú pels consumidors.

emma guerrero ha dit...

la prostitució la tenim com a visió bulgar, el que passa que segons qui potser podem pensar que com aquesta aporta plaer, per tant, es una cosa bona, es contradiu a la filosofia de mill ja que mill diu que s'assoleix la felicitat mitjançant la qualitat, aixo vol dir que ja que molts cops aquestes prostitues o bé son professionals o sinó tenen experiència t'aporten plaer, obviament, i aquest felicitat. En referencia a la noticia de frança crec que mill no hagues estat d'acord.

Victor Riveros ha dit...

Com ja han dit molts dels companys, per Mill, des de la seva percepció utilitarista, ell consideraria com a "bo", a tot allò que provoqui un benefici per la majoria, i seria dolent tot allò que sigui perjudicial per a la majoria. Seguint aquest punt de vista podem dir que, en aquest cas la protitució seria un acte difícil de valorar ja que es podrien diferenciar dos punts de vista. El primer des de el qual una persona que fa ús d'aquests serveis, i l'altre des de el punt de vista d'una persona que no fa ús d'aquests.

Victor Riveros ha dit...

El primer punt de vista, podem dir que si una prostituta té SIDA i practica el sexe sense condó, està afectant a la gent, i per tant pot ser penalitzada perquè, com he dit, afecta a la majoria. I no podria ser penalitzada si aquesta és sana i practica el sexe amb condó, no està afectant a ningú i per tant, no es podria penalitzar.
En el segon punt de vista podem dir que a una persona que utilitza aquests serveis, però d'una manera aquests tipus d'actes afecten a la seva moral, i la persona si pot demostrar que és dolent es podrà penalitzar, si no es així, no es podra penalitzar.

Edu Salazar ha dit...

Desde mi punto de vista, no es necesario erradicarla del todo, no estoy en contra de la prostitución siempre y cuando no provoque grandes daños, que afecten a muchas personas. Por lo tanto, creo que el estado debería aceptarlo, pero sobre todo que los locales sean muy higiénicos y sobre todo que utlicen el método anticonceptivo, ya sea para evitar que se queden embarazadas como para evitar transmitir enfermedades.
Por lo tanto, lo único que creo que hay que hacer es poner medidas higiénicas, dejar de despreciar a las mujeres que hacen su trabajo y prevenir todo tipo de riesgos.

Olivia Mitjans ha dit...

Crec que Mill defensaría l'elecció de prostituïr-se de moltes dones bàsicament perquè és una acció que únicament implica a la persona que ho practica i a la que paga per rebre el servei (sempre i quan es realitzi en llocs privats) per tant, dedueixo que no consideraria que la solució fos castigar-la ni limiiarla.
En el cas de la prostitució de dones en víes públiques, però, considero que Mill no diria el mateix ja que, encara i oferir plaer o beneficiar a clients, continuaria perjudicant a un nombre més elevat de persones que podríen ser veïns o peatons. Llavors, podem dir que la seva resposta es veuria reduïda a si realment el nombre de persones a les que afecta supera al de les que surten beneficiades.

Rodolfo Martínez de Arenzana Batalla ha dit...

Els principis utilitaristes ens diuen que esta bé alló que beneficia a la majoria, però en canvi la prostitució és un entramat de persones les quals treballen sota unes condicions nefastes cosa que per causa d'això un seguit de malalties podrien ser propagades i perjudicar a un gran nombre de persones les quals en poden acabar estant infectades. També esta el fet de que les prostitutes practiquen sexe moltes vegades per obligació. És a dir que el problema no es trova en la prostitució sinó que en les condicions actuals del sector. Per aquest motiu, crec que s'hauria de castigar aquells prostibuls i organitacions les quals tenen unes condicions, en qualsevol dels dos sentits anteriorment esmentats, dolentes.

Rodolfo Martínez de Arenzana Batalla ha dit...

Segons Mill, la llibertat d'un individu acaba on comença la dels demes, es a dir, que tú pots actuar realitzant qualsevol acció de manera lliure i sense que ningú hi pugui dir res, fins que no causis cap perjudici a ningú. Segons aquest principi, la prostitució en si, no deuria de ser de moralitat pública sinó que privada, ja que no perjudiques a ningú amb els teus actes. Peró moltes vegades no és així, sinó que de vegades amb la prostitució es poden transmetre una gran quantitat de malaltíes de transmissió sexual de manera que genera una reacció en cadena d'afectats per la qual cosa afecta als demes i passa a ser de la moralitat pública; i també amb la prostitució en funció de les condicions de treball de les prostitutes, es pot afavorir a organitzacions les quals sobreexploten a dones per a prostituir-se, i al enriquir-los més, la única cosa que farà és que expandeixin més el abast d'aquestes organitzacions, posseint més dones per la qual cosa, de nou afectes a les demes persones i el asumpte passa a ser de moralitat pública.

Hikaru Goya Sastre ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Maria ha dit...

Segons Mill s'hauria d'eliminar la prostitució ja que segons el principi utilitarista, el qual diu que la bondat d'una acció correspon a la major quantiat de felicitat per al nombre més gran possible de persones i on la felicitat es absencia de dolor i presencia de plaer.Per tant, com la majoria no esta d'acord s'hauria de sancionar. A més, s'ha de distingir entre la satisfacció privada i el bé públic, el sacrifici d'un individu pel bé públic ha de considerar-se com una gran virtut. La prostitució podria entrar en la moral pública o privada depen de on es manifestes, és a dir, si treballen en un local a les hores convenients seria de moral privada ja que l'individu te tot el dret de fer el que vulgui sense cap limitació. En canvi, si treballen pel carrer, realment no tenen grans repercussions nocives, però poden donar una mala imatge o fer actes els quals no siguin prodents per aquella zona o hora, per tant també podria ser de moral pública.

Hikaru Goya Sastre ha dit...

El problema principal no es la prostitución, si no todo lo que conlleva: mafias, drogas, los chantajes, corrupción etc... Si la prostitución se toma como un trabajo el cual el objetivo es dar placer al consumidor, como se hace en otros ambientes, como es un spa, masajes, etc con un sueldo, pagando impuestos y sobretodo sin el factor de "humillación" hacia el/la porstitu@, además de eliminar el tabú hacia este tema, se podría moldear esta industria de manera que sea aprovechable para el estado, disminuyendo la economía sumergida. Es decir, si se enfoca de otra manera la prostitución puede salir algo aprovechable y factible.
También cabe decir que, simplemente mirando al pasado, cuando se prohíbe algo, el ser humano es propenso a quebrantar dicha prohibición, por naturaleza o por tendencia. Un ejemplo es la de la ley seca, en la que lo que se consiguió es dar poder a las mafias, porque si se le niega la posibilidad de hacer algo mediante leyes, no desaparece la necesidad.
Por lo tanto, no me parece correcto en absoluto el castigo a ejercer la prostitución, porque al igual que otros trabajos menos "honorables", cosa que yo no veo así, resulta ser de los últimos recursos al que un@ acude en extrema necesidad.

Maria ha dit...

Crec que avui en dia la prostitució segueix sent un problema per la nostre societat, sobretot en altres paissos. Com ja he dit abans que normalament les accions no tenen repercussions nocives sobre altres. Però també és cert que en altres paissos moltes dones inclus adolescents estan obligades a fer-ho o simplement es la feina més fàcil d'aconseguir. Tot i que no afecti a les altres persones, els hi esta afectan a elles i segons Mill la societat no té dret a coaccionar però jo crec que és més que evident que s'hauria de fer alguna cosa al respecte.

Kelly Martinez ha dit...

Castigar-la perquè causa perjudici a la majoria? 
como dice Mill la felicidad que consigue no buscándola sino pasa cuando dedicas tu vida a alguna pasión y que al realizarla repercute en el bienestar de las terceras personas.
Pues bien de la misma manera que dice que repercute en el bienestar de otras personas , hay veces que si que repercute pero no de la mejor manera ya que muchas veces este tipo de mujeres que venden su cuerpo se encuentras en zonas muy públicas o bien delante de escuelas y esto puede causar el enfado y la molestas de muchas personas que quieren evitar que sus hijos vean ciertos actos que se tiene que producir en la intimidad de una pareja y no bien en medio de la calle como animales.
-Entra en el camp de la moral privada o pública? 
En mi opinión entra la privada ya que cada persona puede decidir lo que quiere hacer con su cuerpo y como mostrarlo pero bien también pienso que entra aquí la moral pública ya que a la hora de hacerlo en este caso se tiene pensar también en si molestaría o afectaría a terceras personas ya que no es una actividad muy bien vista
-S'ha de limitar la seva pràctica?
En mi opinión si que se tendría que limitar esta practica ya que no esta bien vista al publico y es algo que se tiene q hacer en la intimidad .