dissabte, d’octubre 29, 2016

Plató i l'educació

En Plató l'educació servia perquè el filòsof aconseguís el coneixement i després guiar-se al poble, d'una banda, i per l'altre, per veure de quina classe social hauria de ser cada ciutadà i quina tasca lo correspondria a la ciutat.
A la nostra societat l'educació és la base per millorar el propi ésser humà, accedir a la cultura universal i també a un lloc de treball.

Respongueu alguna d'aquestes preguntes:

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?


61 comentaris:

Pau Tena ha dit...

Primer de tot, crec que cada persona pot aspirar a una cosa diferent a la vida, no tothom la seva principal aspiració ha de ser tenir un gran lloc de treball o tenir molts coneixements, sinó que el seu gran objectiu pot ser el de conèixer les diferents parts del món o poder fer ajudes socials.
Però, és veritat, que si actualment el teu gran objectiu és tenir una feina determinada, crec que els estudis són molt importants i determinants per poder accedir-hi, tot i que, el que considero més determinant és la motivació i convicció que té la persona per aconseguir-ho.
En conclusió, crec que no tothom ha de tenir molts coneixements i estudis per poder aspirar a alguna cosa a la vida, ja que aquesta aspiració se la marca cadascú, i per exemple, per poder conèixer les diferents parts del món, no cal tenir uns grans estudis, sinó la valentia i motivació de conèixe'ls i adaptar-s'hi a ells.

Fali Morillas Villacañas ha dit...

Pel que fa a la segona pregunta, crec que l'educació obligatòria ja està ben estipulada com ho està avui dia fins els 16 anys. A partir de certes edats, estudiar ja no motiva i potser mantenir un sistema educatiu obligatori fins els 20 anys ( com proposa Plató) pot ser exagerat.
Si que es cert que quants més estudis tinguis en principi estaràs més preparat per afrontar els reptes que et depari el teu futur, però un excés d'estudis i poc coneixement de la realitat pot arribar a ser perjudicial a l'hora de relacionar-se amb l'exterior.
En definitiva, no hauria de ser obligatori estudiar més anys ja que amb el model actual un pot decidir si seguir estudiant o no.

Fabian Svensson ha dit...

Jo crec que els estudis són una part fundamental del que determina el que pots aspirar a la vida, i em sembla bé que sigui així. A vegades, una persona pot tenir molt d'éxit i aconseguir tot allò que vol sense la necessitat d'estudiar, però és molt poc probable que passi això.
Per tant, realment el que defineix el nostre futur són els estudis. És per això que són tan importants, perquè per fer el que tu vulguis fer en la vida primer has de mostrar-te capaç. Aquest és el nostre sistema per determinar la tasca de cadascun dels individus de la nostra societat i això és molt important perquè sinó segurament tindriem una societat caracteritzada pel caos.
També crec que tenim un bon sistea educatiu, perquè fins i tot en el estudis obligatoris es deixa triar els alumnes una part del que volen estudiar. És un sistema que ha funcionat durant molts anys i que cada cop ha anat millorant, però segueix tenint la mateixa importància.

Albert Navarro ha dit...

Respecte a la segona pregunta, opino que avui en dia ja está bé que la educació sigui tan breu, perquè això determina les característiques i les aspiracions de cada persona.
Per exemple, una persona que no fa mai els deures o que simplement no está tan capacitada com un altre que en canvi si que treballa i aspira a algu més, no es valoraria de la mateixa manera de cara al futur o a la part de la societat on li pertocara romandre. Per tant, desde el meu punt de vistam l'educació avui en dia marca i categoritza els ciutadans de cara al seu futur, i per això és tant important.

Bruno Pijnenburg iranzo ha dit...

Pel que diu el pau, crec que si que hem de tenir prous coneixements ja que quant més sapiguis i més coneixements tinguis et serà més fàcil arribar al teu objectiu.
Crec que no ens hem de conformar amb el que ens demanen per arribar on vols, en la meva opinió hem d'arribar fins a on les nostres capacitats ens ho permetin ja que en el cas del coneixement quant més millor.

En conclusió, crec que encara que no siguin necessaris, hem de procurar tenir el màxim de coneixements posibles a les nostres capacitats.

Bruno Pijnenburg iranzo ha dit...

Pel que fa la primera pregunta crec que actualment en alguns casos si que es pot veure al que pot aspirar un estudiant, ja que si per exemple agafa un batxillerat cientific i continua estudiant la carrera de INEF, podem veure que aquest estudiant aspira a ser un profesional de l'esport.
En canvi algú que no ho sap i canvia d'opinió moltes vegades no podrem saber a que aspira.
D'altre banda, crec que tots tenim una aspiració que és tenir una feina estable i tenir unes bones condicions de vida.

En conclusió crec que amb els estudis no podem veure l'aspiració d'un estudiant, però si que ens podem fer una petita idea de la seva aspiració.

Linda Toribio Candel ha dit...

L'educació determina en el nostre sistema quin treball pots tenir, per tant, l'educació determina les teves aspiracions si aspires a assolir un treball o guanyar diners. No obstant, si no es aquesta la teva aspiració en la vida, l'educació no et condiciona. Inclòs si s'aspira al coneixement, aquest no ha d'estar lligat a l'educació tot i que sembla la forma més directa d'aconseguir-lo. Una persona pot dirigir els seus propòsits en un altre sentit i que el treball i els diners es tornin fets secundaris a la seva vida. Potser l'aspiració d'algú es viatjar molt o superar-se en un àmbit esportiu o musical i tot això no requereix dels estudis que et proporciona l'escola, es necessiten altres coneixements barrejats amb pràctica.
En resum, es trenca la condició de que les aspiracions personals es limitin pels estudis que tinguis

Linda Toribio Candel ha dit...

Crec que no hauria de ser de manera obligatòria, però que fos l'habitual, que la gent jove pensés i ho veiés normal estudiar mínimament fins els vint anys (les famílies incloses, que recolzin els joves) i es proporcionés l'ajuda econòmica suficient per a qui no s'ho pugui permetre. No obstant, comprenc per la rigidesa dels estudis que hi hagi gent que no vulgui continuar estudiant. Tot i que et fa tenir pautes i hàbits no tothom s'adapta.
Crec que depèn més de com sigui la persona que de l'educació que rebi per ser un ciutadà instruït. Si es tracta d'una persona madura o autodidacta potser té prou amb l'ESO perquè ja es cultivarà amb les situacions que visqui o s'instruirà ell mateix. Però generalment, sí crec que no es suficient amb l'ESO.
Cadascú té un potencial i unes condicions diferents per tant no podem fer una afirmació rotunda dient si és o no suficient per tothom.

Linda Toribio Candel ha dit...

Sí, crec que també segueixen sent importants perquè desenvolupen la persona en tots els àmbits en els quals pot ser més o menys hàbil, però que és important que practiqui mínimament.
L'educació física desenvolupa la capacitat locomotora, els reflexos, la reacció... Constitueixen la salut física, el benestar del cos.
La música desenvolupa la part creativa de la persona.
Les matemàtiques ajuden a la lògica i la intel·ligència numèrica
La poesia cultiva la creativitat i ofereix cultura (conèixer la història).
Finalment, la filosofia fa que la persona sàpiga reflexionar, ser crítica i analítica; l'ensenya a pensar.
Una persona que combini totes aquestes matèries assoleix una riquesa enorme per la seva versatilitat i destresa. Estarà capacitada per afrontar situacions amb més grau de complexitat i per tant tindrà oportunitats superiors, reptes i objectius més amplis i complicats.
Així doncs, es demostra que una bona educació en una persona apta (amb capacitats) pot ser molt beneficiosa i enriquidora.

Pau Tena ha dit...

Responent a la segona pregunta, jo no estic d'acord amb Plató de que s'hagi d'estudiar fins als 20 anys obligatoriament, ja que crec que amb l'ESO, ja és suficient per tenir uns coneixements mínims i una cultura general. En la meva opinió, no tothom serveix i vol estudiar, i és per això, que quan s'acaba l'ESO, es pot triar entre seguir estudiant (Batxillerat o Cicles) o posar-se a treballar.

En conclusió, no estic d'acord en que tothom hagi d'estudiar fins als 20 anys obligatoriament, tal i com deia Plató, ja que si passes l'ESO en teoria, hauries d'haver adquirit uns coneixements bàsics de les diferents matèries per ser un ciutadà instruït.

Pau Tena ha dit...

Responent a la tercera pregunta, crec que totes les matèries tenen una importància i es desenvolupen unes qualitats diferents en cadascuna d'elles.
Tot i que hi ha algunes matèries que poden semblar més aburrides com la història o la llengua, totes ens aporten alguna cosa i ens fan millorar alguna qualitat.
Per exemple, la música ens fa desenvolupar la creativitat, l'educació física ens ajuda a potenciar el nostre cos o la filosofia ens ajuda a pensar.

Actualment, la gent li dona més importància a algunes matèries com les matemàtiques que d'altres com la música. I òbviament que les mates poden ser importants segons els estdudis que vols fer, però la música tambés és important, tal i com he dit anteriorment, per desenvolupar la nostra creativitat.
És a dir, totes les matèries tenen la seva importància, i la gent no hauria de sobrevalorar o infranvalorar algunes d'elles.

Fabian Svensson ha dit...

Pel que fa a la segona pregunta, crec que no hauria de ser obligatori estudiar fins als 20 anys com proposava Plató, però sí que opino que amb l'ESO no tenim suficient. Per tenir una base educativa suficientment alta, hauríem d'estudiar uns dos anys més, és a dir, fins els 18. Crec que hauria de ser així perquè quan tenim 18 anys ja som considerats adults i tenim més responsabilitat, per tant ja no fa falta que ens obliguin a fer res, sino que a partir d'aquesta edat ja podem prendre les nostres propies decisions. És també al final de l'ESO que els estudis comencen a tenir més importància i dificultat, i és per això que necessitaríem uns dos anys més per realment assolir un bon nivell educatiu. Tot i que avui en dia lo normal és que els alumnes facin el batxillerat, jo crec que això hauria de ser obligatori, perquè és durant aquests dos anys quan s'aprèn més i és temps suficient pels alumnes per desenvolupar un caràcter més responsable i racional.

Fabian Svensson ha dit...

En respecte a la tercera pregunta, la meva opinió és que sí hauríen de ser importants però que ja ho són. En una societat hi ha de tot, i això és degut a que els individus de les societats siguin tan diferents. A algunes persones els agraden les matemàtiques i a altres l'esport. Per això, quan som joves provem i estudiem de tot i és així com arribem a descobrir les coses que ens agraden.
Per a mi, una pregunta més interessant seria quant d'importants són i si un és més important que l'altre. Ens podríem plantejar per exemple si la poesia té la mateixa importància que les matemàtiques o la música. Jo crec que això es tracta de respostes subjectives. Tothom, a causa de les nostres diferències tenim opinions diferents. Jo tinc molt clar que la poesia no és gens important en comparació amb per exemple l'esport o les matemàtiques i crec que la majoria de gent estaríen d'acord. Les matemàtiques les fem servir per tot i ho fem diàriament, i l'esport també, la poesia en canvi es tracta simplement d'un hobby. Però, això només és la meva opinió, i crec que tot té un determinat valor (certa importància) perquè no tots apreciem les mateixes coses.

christian grossmann ha dit...

Pel que fa a la primera pregunta, crec que l'educació és el factor més important i determinant en el futur de qualsevol persona, ja que en la societat en la que vivim actualment, les persones sense uns estudis bàsics o que no estiguin especialitzats en una determinada matèria, mai podran exercir aquesta feina i aspirar a ser algú. Tot i que penso que l'educació pot fer-te tenir unes aspiracions o unes altres, crec que no és l'únic que et pot ser significant, perquè tant el talent, com la creativitat i l'esforç són tant importants com l'educació per aspirar a un bon futur. Molts són els exemples de gent que ha tingut una educació pobra i ha acabat tenint un gran éxit laboral i personal.
En resum, personalment crec que encara que hi hagin molts factors que puguin determinar les aspiracions d'una persona en la seva vida, l'eduació és el principal, perquè amb un alt nivell d'eduació, la gent seria capaç de raonar, pensar i aleshores, ser més feliç i no un ignorant, que en definitiva és el primordial a la vida.
Christian Grossmann

christian grossmann ha dit...

Pel que fa a la segona pregunta, no estic d'acord amb el que pensava Plató sobre l'eduació. No crec que per a tothom sigui bo estudiar fins als 20 anys, però si que penso que l'ESO no és suficient per ser un ciutadà instruït. A la nostra societat no som considerats adults o majors d'edat fins als 18 anys. Aleshores això és perquè encara no ens hem format intel·lectualment i acadèmicament. Llavors, per què podem deixar els estudis als 16 anys, si encara no som considerats adults? El meu pensament és que si l'edat per ser adult són els divuit anys, l'educació hauria de ser obligatoria fins a aquesta edat. Amb els estudis de l'ESO només adquireixes els coneixements bàsics sobre el món en el qual vivim, però no som educats per raonar per nosaltres mateixos, i això, és el que s'hauria de fer després d'acabar el que ara són els estudis obligatoris. Però això crec que s'hauria d'arribar a meitat camí entre el que pensava Plató i el que ara es fa, és a dir, estudiar fins als 18 anys de manera obligatoria per a formar-nos com a persones.
Christian Grossmann

christian grossmann ha dit...

Pel que fa a la tercera pregunta, crec que arribat a un cert nivell educatiu, hi ha assignatures que són una pèrdua de temps fer-les per a un determinat grup d'alumnes.
Quan s'arriba a un bàsic i suficient coneixement de matèries com les llengües, és innecessari seguir realitzant-les per a aquells que ja sàpiguen que volen seguir amb uns estudis més científics. Llavors, aquestes hores que es desperdicien fent llengües o educació física, haurien de ser aprofitades per les matemàtiques, la física... és a dir, per matèries que li serveixin a l'alumne pel seu futur. De la mateixa manera, aquells que vulguin estudiar lletres, humanitats o qualsevol camp que no estigui relacionat amb les ciències, també crec que és una pèrdua de temps fer matemàtiques, si ja tenen els coneixement bàsics pel seu dia a dia.
En definitiva, crec que el sistema educatiu s'hauria d'adaptar a cada alumne a partir d'una certa edat per donar els coneixements necessaris a cada persona, perquè no tots som iguals.
Christian Grossmann

Peiyu Zheng ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

Penso que l'educació es fonamental si volem conviure en la societat. L'educació serveix a demés de obtenir coneixements, tenir uns ideals ferms que no es deixin influenciar per idees alienes. L'objectiu principal es per formar l'individu com un esser que serveixi a la societat.
En els darrers anys, l'educació cada vegada te mes importància. El que pots ser en la societat, tot depèn de la teva educació, que s'expressa en uns números al ordinador. Tot depèn de les notes que treguis quan vas a centres de formació, i el teu futur esta condemnat en la societat. A mi no em sembla be aquest sistema, no seria just, però es el que hi ha, i jo no hi puc fer res per canviar-ho.

Marc Martinez Barnes ha dit...

¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

Avui en dia, en la societat que estem, es importantíssim i essencial tenir uns bons estudis per poder aspirar a allò que vols o a un treball digne amb un sou del que et puguis mantenir. El principal objectiu que hem de tenir els adolescents és la formació d'un bon nivell acadèmic, poder formar-nos i crèixer tant com estudiants com persones.
En el transcurs dels anys, cada cop s'ha anat agafant més valor als estudis, només uns simples càlculs poden determinar el teu futur, només un simple examen et dirigiran a una carrera o a una altre i, només una nota total et conduïran a un treball que t'apassioni o a un altre que l'hagis d'agafar per poder guanyar els teus diners i no dependre sempre dels pares. Jo ja fa anys que m'estic donant conta d'aquest canvi, de l'importància dels estudis i no hi estic gaire a favor, sí, és molt important tenir una bona formació acadèmica, però personalment crec que la societat s'està girant massa i no ho trobo gaire just. El que tinc clar, per això, és que si una persona no està especialitzada en una determinada matèria, pot ser que en algun treball no l'agafin per aquest cas i no pogui arribar a ser allò que desitja.

Nuria Piñol Rodriguez ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?
Avui en dia els teus estudis són els que et defineixen de cara al món, ja que cada cop la gent es va concienciant més de lo important que són en la vida. Per exemple, tu per aconseguir entrar a la carrera que vols i al treball que desitges, primer has de competir contra molta més gent igual que tu i, depenent de la teva educació i les teves qualificacions ho podrás aconseguir o no.
En la nostra societat com en totes les coses guanya sempre el més fort, el que té més coneixements, més ganes, i es tracta de ser sempre millor que el del costat. I la nostra educació és la clau que ens obrirá les portes a tot alló que desitgem estudiar i ser en la vida.
En la meva opinió és essencial tenir una bona educació perquè si no és així no podrás dedicar-te a la teva passió i per tant no disfrutarás de lo que realment t'agrada. Per aixó sempre ens estàn repetint els familiars, amics, etc. que estudiem molt per poder tindre un bon futur.

Guillem Gonzalez Cid ha dit...

Avui en dia, i sempre, l'educació és la base que determina a qué pots aspirar a la vida,ja que gràcies a ella podràs i sabràs marcar-te uns objectius;tot i que després aconseguir-ho depèn més de l'entorn que de l'educació que tinguis.
Amb l'ESO no és suficient per ser una persona amb una bona educació, tot i que sí trobo bé que l'educació sigui obligatória fins acabar l'ESO. A l'acabar l'ESO, normalment als 16 anys, ja tens una idea mitjanament clara del que vols fer a la vida, i per tant ja pots decidir per tu mateix com educar-te i cap a on orientar la teva educació.
Sempre ha de ser important qualsevol tipus d'educació, encara que arriba un moment en que un mateix ja pot decidir el que vol estudiar i, per tant, es pot permetre no dedicar-li tant de temps als altres àmbits.

Martina Soler Antón ha dit...

Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?
Es más que obvio que la educación es lo que determina a la que podamos aspirar ya que para todo en esta vida se necesita un estudio previo, sea cual sea. Para poder ejercer de profesor se tiene que haber estudiado magisterio, para poder ser músico se tiene que haber estudiado música y haber estudiado en profundidad el instrumento que toques o el cómo afinar y en qué momento hay que afinar a la hora de cantar, para ser mecánico hay que haber estudiado mecánica y como esto todo en la vida. El tener un cultura básica y general también te ayudará a aspirar en lo que quieras en la vida ya que es necesaria para entender muchas cosas que suceden a nuestro alrededor.

Mariana ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

L'educació es el punt més important per a mi en una societat, ja que determina el que vols aspirar a la vida, si tens una bona educació sempre tindràs una vida millor, ja sigui laboralment per què pots arribar a la professió que et fa feliç, com socialment per què una persona amb estudis es pot defensar millor i entendre millor el mòn.
L'eduació és el camí que tu assoleixes per arribar a ser el que vols. Avui en dia les persones també poden arribar a ser el que volen gràcies al seu talent pero la majoria si no tens educació és molt difícil.

Mariana ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Mariana ha dit...

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

Per una banda el nivell que s'assoleix a l'ESO és molt baix academicament pero per una altre també és veritat que una persona als 16 anys si està ben encaminada pot arribar a saber el que vol per al seu futur(pot ser que vulgui treballar o anar a un grau específic), i obligarl-lo a estudiar quan en realitat no vol seria injust i desmotivador. Així que no, en tot cas milloraria el nivell de l'eso pero no posaria més anys.

Kelly Martinez ha dit...


-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

En un principio cuando comenzamos desde pequeños todos somos educados de la misma manera en la escuela , pero posteriormente cada uno sigue sus estudios dependiendo de muchos factores y no siempre se puede aspirar a lo que uno quiere en la vida.
Uno de dichos factores es el rendimiento académico ya que muchas personas no superan la media de nota y se tienen que ver estancados , y otro factor es el dinero ya que a pesar de que una persona tenga un promedio de notas muy elevada hay muchas universidades o ciclos que son muy caros. Si existen las becas para personas que se lo curran para poder acceder a esta ayuda, pero las becas no pueden abastecer a todas las personas.

Daniel Otto Bolea ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

Malauradament, el nen d'una família de recursos escassos no pot aspirar al mateix que el fill d'un empresari d'èxit. La riquesa dels teus pares és un factor important sobre que pots aspirar.
Aquí, en teoria, tots tenim la mateixa educació i podem aspirar a coses semblants. Però sí que és veritat que no tenim la mateixa educació que un nen a Sudan, ni que la del fill d'un president dels Estats Units. Per tant, la educació determina que pots aspirar a la vida avui en dia, tot i que la eduació que tinguis depén de la classe social dels teus pares i l'entorn i el país on visquis.

Paula Lopez Gonzalez ha dit...

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

Principalmente, creo que sí se tendría que estudiar durante más años, al menos hasta acabar el bachillerato. Porque basado en la experiencia, opino que el nivel de la ESO es muy bajo, al menos aquí en Cataluña, igual otros países tienen más nivel, pero hablando en mi caso pienso que tendríamos que acabar los estudios al acabar el bachillerato (dos años más) porque a parte de que hay más nivel académico, también te da a escoger la rama que más te gusta y eso implica que le vas a poner más ganas.
Por otra parte, no suelen cogerte en trabajos hasta que tienes los 18 porque con 16/17 sin experiencia es muy complicado que te cojan, entonces veo más necesario estudiar dos años más a ir a trabajar con tan temprana edad.

Fali Morillas Villacañas ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

Crec que en la societat en la que ens trobem avui dia si. L'educació es veu molt condicionada per l'economia i els recursos dels que disposa la família, això fa que al saber que no podran seguir estudiant ho deixin i doncs es quan es perden totes les possibles aspiracions en la vida.

Per altra banda hi ha molta gent amb esperit de superació que s'esforça per aconseguir beques i subvencions per poder estudiar i lluitar per un futur digne.

Fali Morillas Villacañas ha dit...

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?

Crec que el módel educatiu actual cada cop està desprestigiant més aquest tipus d'assignatures (excepte les matemàtiques) ja que actualment es fan molt poques hores i es dona molta més importancia a especialitzar-se en assignatures que simplement et serviran per encarar el teu futur.

Un exemple es que no vam començar a fer filosofia fins a 1er de Batxillerat i també música va deixar de ser obligaotoria a 3er de l'ESO.

miki nogal ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

Si. Es una necessitat i un dret a la vegada.

Sense educació no hi han coneixements i no disposes d'eines per poder aprofundir a qualsevol activitat professional. Perquè el que es busca és l'ESPECIALITZACIÓ per desenvolupar unes habilitats que cada persona té.

Si pots accedir a un major nivell de qualitat educativa tens més oportunitats. Per això la societat crea una eina com són les beques per ajudar a persones amb talent i menys recursos econòmics a poder assolir als nivells de formació educativa.

miki nogal ha dit...

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

Crec que amb els estudis de l'ESO són suficients com educació obligatoria i universal, però a partir d'aquest punt s'inicia una formació bàsica d'especialització i després necessites una preparació continua per estar al dia.

Imma Caballero ha dit...

Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?

Sincerament crec que ultimament, aquestes són unes de les assignatures que estàn perdent importància ja que molta gent creu que no són necessàries o no són tant importants com altres. Pero jo opino que per a ser feliços i formar-nos com a ciutadans, en el que ens hauriem de basar alguns anys de la nostra vida és la música, la filosofia i la poesia, ja no nomès per a poder entendre'ns millor a nosaltres mateixos sino, com a eina per a comunicar-nos amb altres ciutadans i entendre millor el que passa actualment. Per tant, creq que hauriem de donar més importancia a aquestes assignaturas, minimament quan sóm joves i desprès ja centrar-nos en les que es consideren més importants o més desenvolupades.

Tomas Berjaga ha dit...

1era pregunta - Avui en dia, encara que la gent no ho cregui, l'educació es menys determinant en el futur de les persones del que era anteriorment. El que vull dir és que encara que ara mateix és important tenir un bon expedient acadèmic, el qual et permeti entrar a qualsevol titulació universitària, no determina la teva aspiració a la vida. És a dir, d'una forma o altre encara que es tardi més es pot aconseguir estudiar o treballar allò que desitjes. A més, actualment tothom pot accedir a uns estudis a diferència d'èpoques anteriors per tant personalment crec que es menys determinant que anteriorment encara això no deixen de tenir una gran importància.

2n pregunta- Jo crec que el sistema educatiu actual permet a la gent que acabi la ESO tenir un coneixement suficient per a ser un ciutadà instruït. I la gent amb motivació d'aprendre pot continuar enriquint-se de coneixements sempre que ho desitji. Per tant és un sistema que obliga a aprendre lo suficient per ser un ciutadà instruït i que permet a la gent amb curiositat seguir estudiant tot el que desitjin.

3era- Crec que aquestes matèries que es cursaven a l'antiga Grècia són realment molt importants per als éssers humans perquè cultiven tant el cos com l'ànima. Per tant crec que algunes d'elles que no hi s'on gaire presents en el sistema educatiu actual tornessin a tenir l'importància que merèixen.

Roger Pascual ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

Personalment, jo no crec que l'educació marqui completament les pautes sobre el que pots aspirar a la vida i el que no. Sí que es cert que per dur a terme una feina determinada, hauràs de ser suficientment capacitat com per poder accedir a la carrera, grau superior o cicle o qualsevol tipus de formació educativa que aquesta requereixi. Això resumit implica que per una feina requereixen un certs estudis i una mínima formació.
Tot i així, si una persona no aconsegueix assolir el nivell dels estudis que una feina requereix, existeixen altres vies que el permetrà arribar a la feina que vol (una feina realista). A més a més, aquesta mínima formació i estudis no necessàriament han de ser avaluats fent que si els aproves hi pots accedir i si no no.
Per posar un exemple puc mencionar el meu petit ofici com a músic: jo mai he fet cap exàmen ni he estat avaluat de cap forma per tal de poder accedir a "treballar" com a músic. Vull dir amb els estudis que jo he anat fent alternatius a qualsevol cicle o formació professionals, ja m'han proporcionat una aptitud m'inimament necessària com per poder dur-lo a terme.

Pol Espejo ha dit...

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?
Més no és millor, simplement és més.
Sota el meu punt de vista, la durada dels anys d'estudi o quantitat de temps d'aprenentatge no serà el factor determinant alhora de afirmar si un ciutadà és suficientment instruït o no. La qualitat de l'ensenyament i tant la aptitud com la actitud de l'alumne seran els factors que realment determinaran si ha rebut una instrucció suficient o no. Així docns, un alumne amb una millor aptitud, actitud i resident en un centre amb una qualitat de l'ensenyament més alta que la d'un altre alumne en un centre pèssim i sense aptitud ni actitud requerirà menys anys d'estudi per a ser correctament instruït que el altre.

Pol Espejo ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?
No. Hi estic en total desacord.
Els humans som capaços de assolir tot allò que primerament som capaços de imaginar. Imaginar és una facultat excepcional de les persones i gràcies a ella hem arribat a ser la espècie que som. Els estudis són secundaris. És obvi que poden facilitar o ajudar potencialment a assolir allò que desitjem però personalment no crec que siguin determinants, exceptuant el cas que cursar aquests estduis sigui el únic camí per assolir allò que aspirem.
Per aconseguir algo primer hi has de creure-hi.

Martina Soler Antón ha dit...

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?
No crec que sigui obligatori estudiar fins als vint anys però si fins a un mínim de la majoria d'edat ja que és quan realment tots els actes que facis es veuran repercutits en tu mateix legalment. Ens diuen que a partir del 16 anys ja podem treballar, legalment, però realment la llei protegeix molt als menors d'edat, com ha de ser en la meva opinió, i no és del tot cert. Es pot treballar, si, però no fins més tard de les 22h, els diumenges no es pot treballar, el sou permès és baix, etc. i realment no podem sobreviure (sense tenir en compte el viure amb els pares) amb aquestes circumstàncies, tot i que sempre hi ha excepcions. Per tant, la meva conclusió és que si no vols estudiar batxillerat fins als 18 anys has d'estudiar un cicle dormatiu en el que comencis a formar-te per a la futura professió en la qual vols exercir.

Melina Olvera ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

De certa manera, no determina del tot al que puguis asipar a la vida, però el fet de tenir una bona educació et proporciona molta més capacitat a l'hora de veure les teves necessitats i el tipus de vida que vols portar de cara al futur. Perquè els anys passen, i a mesura que el temps tanscorre la vida és més dura i, si avui en dia els adolescents no aprofiten l'educació que tenen i no aspiren a progressar en la vida, pot ser que algun dia es penedeixin.

Anònim ha dit...

Fernando Albaladejo ha dit...
-Creieu que avuí en dia l'educació també és el que determina al què pots aspirar en la vida?

Jo crec que l'educació és molt important, ja que et dona els coneixements necessaris per saber escollir quins objectius vols assolir a la vida. Un cop tens clar la teva aspiració a la vida, la formació és la eina bàsica per aconseguir-la. L'educació ens orienta i acaba determinant cap a quina direcció dirigeixes vida.

Laura Kb ha dit...

Estic en contra de molts dels comentaris que diuen els meus companys dient que els estudis són el que determinen al que pots aspirar a la vida crec que no és així perquè realment el que marca la teva vida és la teva actitut i les teves virtuts i aspirem a moltes coses que no es poden assolir amb els estudis, ningú t'ensenya a ser bona persona per exemple. Així que estic en total desacord amb els companys i amb la idea, ja que crec que els estudis són complementaris i tu pots tenir tots els estudis del món però si ets una persona pessimista i amb poca actitut no arribràs enlloc.

FERNANDO ALBALADEJO ha dit...

Fernando Albaladejo ha dit...
Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins als vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

No és necessari, les persones necessiten tenir uns coneixements bàsics, però despreés cada persona es decantar en diferentes maneras de viure. En algunes activitats de majors coneixements són necessaris més anys d'estudi, però en altera no ho és per ser una persona amb una vida plena i que pugui aportar beneficis a la comunitat.

FERNANDO ALBALADEJO ha dit...

Fernando Albaladejo ha dit...
Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins als vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

No és necessari, les persones necessiten tenir uns coneixements bàsics, però despreés cada persona es decantar en diferentes maneras de viure. En algunes activitats de majors coneixements són necessaris més anys d'estudi, però en altera no ho és per ser una persona amb una vida plena i que pugui aportar beneficis a la comunitat.

Laura Kb ha dit...

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?
Crec que el que seria just és que si ens passem mitja vida treballant, hauriem de passar-nos l'altre mitja estudiant, però també és veritat que s'apren molt més de l'experiència. Per tant, crec que si que haurien de ser obligatoris alguns anys més, perquè és molt poc el que t'ensenyen fins a secundària, només lo bàsic. El saber no ocupa lloc, així que quant més estudis, més coneixements i més desenvoluparàs la teva ment i així l'espècie humana podria evolucionar. I ja per un àmbit no tant ampli simplement per reduir la incultura en el món.

Laura Kb ha dit...

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?

Crec que haurien de ser molt importants ja que són aspectes que influeixen molt a la vida i a la teva ment. Crec que és més important saber pensar i actuar que no no fer faltes d'ortografia. També crec que s'haurien d'impartir més classes d'ètica ja que t'ensenya a ser persona, perquè de que et servirà saber que és la fotosíntesi si no saps comportar-te i fer el que has de fer?

Melina Olvera ha dit...

¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

En la meva opinió, jo crec que amb els coneixements que s'adquireixen durant l'ESO no és sufcient, ja que són molt bàsics. No estaria malament que s'incorporaran dos anys mes com a mínim, perquè el adolecente acabés de formar-se en els estudis i així estigués més preparat, i alhora tindria les coses mes clares per saber que carrera vol fer, ja que amb aquests dos anys incorporats l'alumne sabria amb claredat que és el que vol estudiar en un futur.

oriol camprubi ha dit...

Pel que fa a la primera pregunta, jo crec que a una persona el pot ajudar l'educació per acabar de decidir que vol fer. Però, en molts casos no es així. Per exemple, jo mateix, que porto uns 14 anys anant a l'escola i a l'institut, estic a 2n de Batxillerat i encara no se ben bé segur que es el que faré, però com jo moltes persones més. En canvi, hi ha persones que l'educació els ha ajudat.
En conclusió, penso que l'educació no es molt important per ajudar-te ha decidir sobre que treballaràs, però si que et pot ajudar a decidir

oriol camprubi ha dit...

Estic totalment d'acord amb el que ha dit en Rafael, jo crec que amb tots els anys que portem fent educació obligatoria, cap als últims anys d'aquesta es va fent bastant pesat i aborrit. A més a més, amb tot el que t'ensenyen a l'ESO hi ha prou per saber tot el que cal fer a la vida.
En conclusió, penso que seria una tonteria allargar l'educació obligatoria fins als 20 anys, ja que molta gent acabaria abandonant els estudis abans d'hora

Nuria Piñol Rodriguez ha dit...

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?

Jo crec que si que haurien de ser importants perque és lo bàsic que ha de saber una persona, cadascú tindría que tenir asolides les qualitats físiques bàsiques, les operacions bàsiques de mates per que no t'intentin timar, la llengua del teu país/població per poder-te comunicar correctament, la seva història per tindre una mica de cultura així com apreciar la música. Perquè nosaltres vivim en societat i la filosofia o la ética per exemple ens ajudaria a saber actuar millor en cada moment i poder tenir una educació basada en el respecte i la humiltat.
Perquè ara sembla que ets millor quant més sàpigues de les matèries de l'institut però si no saps com és la vida i com enfrontar-te a ella és que encara no has aprés res de lo que és la vida en realitat.

Natàlia ha dit...

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?
Jo crec que si que haurien de ser importants, ja que la educacio fisica et fa estar sa fisicament, la musica es una eina molt important per sentirte be (per lo minim en el meu cas), la poesia(llengua i historia) tambe ja que sino seriem uns ignorants, principalment amb la llengua, si no tenim una llengua en un nivell mitja per lo minim no aspiraries a gaires coses a la vida i per ultim la filosofia, ja que es una forma de pensar sobre la vida i donar-te compte de moltes coses. A la filosofia la descriuria mes o menys com la musica. Per exemple les lletres de la musica solen ferte pensar molt, quedarte mitja hora pensant en alguna lletra, doncs la filosofia, gairabe sempre fa el mateix efecte.

Marc Martinez Barnes ha dit...

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?

Jo crec que no, no hauria de ser obligatori. Penso que a partir de que ja ets major d'edat, ets lliure i responsable del que fas amb la teva vida i els teus estudis. Si vols seguir estudiant, aniràs ampliant la teva carrera estudiantil i podràs aspirar a treballs que alguns no podràn, però si prefereixes decantar-te per treballar, ja t'aniràs formant com a persona i treballador "com Déu mana". Vulguis o no, al cap i a la fi, acabaràs treballant i molts, hauràn de treballar de coses que no els hi agraden o no esperàven treballar d'allò, però en aquesta societat d'avui en dia, s'ha d'agafar el treball que t'ofereixen per poder mantenir-te. Això sí, si vols treballar d'allò que has estudiat anys i anys i tant has somiat, no et rendeixis, l'esforç sempré té la seva recompensa.

Marc Martinez Barnes ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Marc Martinez Barnes ha dit...

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?

Sí, penso que és molt important, com quasi qualsevol altre matèria d'avui en dia. Aquestes, com les altres, et porten a carreres igual de meritòries com una altre i tenen el mateix valor. Perquè molta gent menysprea l'educació física? Diuen que només és com una hora del pati extra, però s'ha de treballar,estudiar i aprovar-la igual que les altres.

Natàlia ha dit...

-¿Hauria de ser obligatori estudiar més anys (fins els vint com propossava ell) o amb l'ESO és suficient per ser un ciutadà instruït?
Jo crec que hauries d'arribar fins el primer nivell(fins els 20 anys) per tenir algo en la vida, perque tampoc es tracta de no fer res en la teva vida. Pero tambe podria ser optatiu ja que cadascu es major de edad i te dret a fer el que vulgui pensant amb les consecuencies de cada cosa.

Natàlia ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?
Obviament la educacio avui en dia tambe determina el que pots arribar a espirar a la vida ja que si no fas res, mai arribaras a res, o per exemple, si treballes molt dur durant tota la teva vida per ser bomber, seras bomber. Pero una altre cosa es que no sapigues que vols ser a la vida, si passa aixo jo crec que hauries de treballar dur encara que no sapiguesis el teu desti, mes endevant es pot trobar

Miriam Barrabés ha dit...

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?

Jo crec que haurien de seguir mantenint aquesta importància sempre ja que aquests coneixements són els que creen a un individu i fan que la seva vida tingui més sentit. Crec que cadascuna d'aquestes assignatures pot fer-te reflexionar sobre diferents aspectes de la vida o inclòs pot ajudar-te a trobarte a tu mateix i solucionar-te molts dubtes. També penso que una persona sense aquests coneixements no pot entendre la manera de funcionar la societat d'avui dia i per tant no podrà viure còmodament, almenys així seria si aquest fos el meu cas.

Estic totalment d'acord amb la frase de la Nuria Piñol on diu que actualment sembla que quant més matèries sàpigues ets millor, però realment, no és el coneixement el que et fa ser millor, sino la pràctica d'aquest amb un bon objectiu.

Nathalia Quipuzco ha dit...

-¿Creieu que avui en dia també l'educació és el que determina a què pots aspirar a la vida?

L'educació sempre serà una arma molt poderosa amb la qual podrem defendren's en el món ja que ens culturitzem i adquirim coneixements que són molt útils en la vida, sobretot en els últims temps que estem veient que cada vegada més la gent necessita una major formació. Definitivament crec que tota la educació que rebis al llarg de la vida et definirà com a persona i per tant el teu destí canviarà en funció a lo educat que estiguis. Però en quant a educació em refereixo a tots els conceptes, coneixements i a l'estudi al que t'hagis sotmès. No obstant crec que la importància de la educació recau en lo que treus en profit d'aquesta i llavors d'aquest profit que treguis, les teves aspiracions canviaran.

Camila Alonso ha dit...

no creo que la educación decida a lo que aspiras, solamente es una ayuda, te ayuda a saber que es lo que te gusta y tu después estudias mas para conseguirlo dependiendo lo que quieras. no creo que anteriormente la gente que aspiraba a se costurera, por ejemplo, únicamente porque le gustaba la profesión o porque quería heredar el trabajo familiar, estudiase para ello, eso es el únicamente el destino y sobretodo porque a lo que uno aspira es elección de suya

Camila Alonso ha dit...

creo que se ha de estudiar para tener una cultura mínima, pero lo que no veo justo seque se obligue a estudiar algo que no quieres por obligación si ya sabes a lo que aspiras

Camila Alonso ha dit...

claro que siguen siendo importantes, se necesita para vivir con cabeza. Aunque se puede vivir sin ello.

Peiyu Zheng ha dit...

-Pels grecs era molt important l'educació física, la música, la matemàtica, la poesia (llengua i història) i la filosofia. ¿Penseu que avui en dia també hauríen de ser importants?

Per saber si son importants, hem de saber l'objectiu que tenien:
Crec que els mes importats eren l'educació física, la poesia i la filosofia. L'educació física servia per mantenir-se en forma i en cas de conflicte bèl·lic, poder guanyar. La poesia per aprendre a parlar be, i mantenir el culte dels orígens, i finalment la filosofia per pensar i compartir noves idees. Les altres, personalment, no crec que siguin tan importants com les esmentades anteriorment.

En l'actualitat, les mes importants crec que serien: La poesia i la filosofia. L'educació física ha perdut força, ja que en l'actualitat si hi ha un conflicte bèl·lic es por solucionar parlant, o en casos extrems, amb guerres que no depenen de la força dels homes, sinó del armament d'un govern.

Alvaro Baeza ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.